Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hippochaete ramosissima »

História popisu - Hippochaete ramosissima

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 05.09.2012 19:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Equisetum ramosissimum Desf., Equisetum arenarium Kit. ex Kanitz, Equisetum campanulatum Poir., Equisetum elongatum Willd., Equisetum pannonicum Waldst. et Kit. ex Willd., Equisetum procerum Pollini, Equisetum ramosum DC. 1Equisetum ramosissimum Desf.; Equisetum arenarium Kit. ex Kanitz; Equisetum campanulatum Poir.; Equisetum elongatum Willd.; Equisetum pannonicum Waldst. et Kit. ex Willd.; Equisetum procerum Pollini; Equisetum ramosum DC.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Rastlina rastie v bohatých trsoch, lodyhy sú jednoročné, šedozelené, často rozvetvené. 1Rastlina rastie v bohatých trsoch, lodyhy sú jednoročné, šedozelené, často rozvetvené, na koncích větviček jsou drobné hrotité výtrusnicové klasy.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na piesčitých stanovištiach, druhotne aj na železničných, alebo cestných násypoch 1Rastie na piesčitých stanovištiach, druhotne aj na železničných, alebo cestných násypoch.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku silně ohrožený taxon (EN), v ČR silně ohrožený druh (C2b), zákonem chráněný však není.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milka Zuziova
Dátum: 25.08.2011 06:11

prasličkovka konáristá

Hippochaete ramosissima (Desf.) Börner
Přeslička větevnatá

Vzácna huba

Klobúk/Plodnica:

Rastlina rastie v bohatých trsoch, lodyhy sú jednoročné, šedozelené, často rozvetvené.

Výskyt:

Rastie na piesčitých stanovištiach, druhotne aj na železničných, alebo cestných násypoch