Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phelipanche caesia »

História popisu - Phelipanche caesia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2015 10:52

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku považována za pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR pro vzácnost kriticky ohrožený taxon (C1r). 1Na Slovensku taxon hodnocen jako údajově nedostatečný (DD), v ČR pro vzácnost kriticky ohrožený taxon (C1r).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.09.2013 13:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou jako hostitelé uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca nebo {9821}. 1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou jako hostitelé uváděny i jiné druhy pelyňků, např. {13219} nebo {9821}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.09.2013 10:28

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha vzhledem k velikosti květů poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, květenství nepříliš husté, barva koruny zpravidla sivomodrá, modrofialová nebo červenofialová s tmavšími žilkami, vzácně i stříbřitě bílá, blizna vždy bílá.  1Drobná rostlina (výška max. 30 cm), lodyha vzhledem k velikosti květů poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, květenství nepříliš husté, barva koruny zpravidla sivomodrá, modrofialová nebo červenofialová s tmavšími žilkami, vzácně i stříbřitě bílá, blizna vždy bílá.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 08.09.2013 18:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Kopsia caesia (Rchb.) O. Schwarz; Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck; Orobanche tatarica Link; 1Kopsia caesia (Rchb.) O. Schwarz; Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; Orobanche caesia f. peisonis (Beck) Beck; Orobanche tatarica Link;

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR pro vzácnost kriticky ohrožený taxon (C1r). 1Na Slovensku považována za pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR pro vzácnost kriticky ohrožený taxon (C1r).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2013 08:54

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Kopsia caesia (Rchb.) O. Schwarz; Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck; 1Kopsia caesia (Rchb.) O. Schwarz; Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck; Orobanche tatarica Link;


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 04.07.2013 08:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck; 1Kopsia caesia (Rchb.) O. Schwarz; Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné stepní svahy, meze, terasy a travnaté úhory zejména na sprašovém podkladu. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v Asii a v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě, které tvoří severozápadní okraj areálu. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné. 1Výslunné stepní svahy, meze, terasy a travnaté úhory zejména na sprašovém podkladu. V Asii roste také na skalnatých a suťových svazích a ve vyschlých korytech vodních toků. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v Asii a v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě, které tvoří severozápadní okraj areálu. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.07.2013 10:05

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelipaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck; 1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelypaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha vzhledem k velikosti květů poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, květenství nepříliš husté, barva koruny zpravidla modrofialová nebo červenofialová s tmavšími žilkami, vzácně i stříbřitě bílá, blizna vždy bílá.  1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha vzhledem k velikosti květů poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, květenství nepříliš husté, barva koruny zpravidla sivomodrá, modrofialová nebo červenofialová s tmavšími žilkami, vzácně i stříbřitě bílá, blizna vždy bílá.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený taxon (C1r). 1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR pro vzácnost kriticky ohrožený taxon (C1r).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.06.2013 12:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelipaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; 1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelipaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub; Orobanche asiatica Weinm.; O. caesia f. peisonis (Beck) Beck;


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.06.2013 09:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou jako hostitelé uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca nebo Artemisia absinthium. 1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou jako hostitelé uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca nebo {9821}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.06.2013 09:24

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá.  1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha vzhledem k velikosti květů poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, květenství nepříliš husté, barva koruny zpravidla modrofialová nebo červenofialová s tmavšími žilkami, vzácně i stříbřitě bílá, blizna vždy bílá.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca. 1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou jako hostitelé uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca nebo Artemisia absinthium.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.11.2012 12:57

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem {8391} (nemá podkališní listence), s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka). 1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem {8391} (nemá podkališní listence), s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 10:06

Výskyt:

Old VersionNew Version
1V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě, které tvoří severozápadní okraj areálu. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v Asii a v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné. 1Výslunné stepní svahy, meze, terasy a travnaté úhory zejména na sprašovém podkladu. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v Asii a v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě, které tvoří severozápadní okraj areálu. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 10:03

Výskyt:

Old VersionNew Version
1V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné. 1V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě, které tvoří severozápadní okraj areálu. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v Asii a v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený taxon (C1). 1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený taxon (C1r).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.07.2012 13:25

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem {8391}, s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka). 1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem {8391} (nemá podkališní listence), s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1V ČR pouze asi na čtyřech reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě. Rozšířena je ostrůvkovitě v jihovýchodní Evropě a v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné. 1V ČR pouze asi na pěti reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě. Rozšířena je ostrůvkovitě na zbytcích kontinentálních stepí zejména v jihovýchodní Evropě a vzácně v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.07.2012 12:55

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem Orobanche coerulescens, s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka). 1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem {8391}, s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.07.2012 12:52

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Drobná rostlina (výška max. 20 cm), lodyha poměrně tlustá, vřeteno květenství s běloplstnatým oděním, barva koruny modrofialová s tmavšími žilkami, květy drobné, blizna bílá. Záměny jsou možné s méně vzrostlými exempláři jiných druhů rodu Phelipanche, případně s druhem Orobanche coerulescens, s nimiž může vyrůst na společných xerotermních stanovištích. K určení v našich podmínkách však obvykle stačí poznat hostitelský pelyněk (viz Poznámka).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1V ČR pouze na několika reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě. 1V ČR pouze asi na čtyřech reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě. Rozšířena je ostrůvkovitě v jihovýchodní Evropě a v panonské oblasti střední Evropy. Na Slovensku bývaly uváděny vzácné nálezy ve starší literatuře, jsou však s velkou pravděpodobností mylné.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený. 1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený taxon (C1).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu {11273}. 1Parazituje zejména na druhu {11273}, někdy jsou uváděny i jiné druhy pelyňků, např. Artemisia austriaca.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.09.2011 10:58

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na pelyňku. 1Parazituje zejména na druhu {11273}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.09.2011 10:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut., Orobanche caesia Rchb., Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck, Orobanche peisonis Beck, Phelipaea lanuginosa C. A. Mey., Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub 1Orobanche borealis auct. non Turcz. ex Reut.; Orobanche caesia Rchb.; Orobanche lanuginosa (C. A. Mey.) Beck; Orobanche peisonis Beck; Phelipaea lanuginosa C. A. Mey.; Phelipanche lanuginosa (C. A. Mey.) Soják, Holub;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1V ČR pouze na několika reliktních stepních lokalitách na jižní Moravě.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX). 1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX), v ČR kriticky ohrožený.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje zejména na pelyňku.


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 14.07.2011 08:25

zárazovec sivý

Phelipanche caesia (Rchb.) Soják
mordovka sivá

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.

Význam:

Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX).