Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Artemisia pancicii »

História popisu - Artemisia pancicii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 12.07.2011 19:03

palina Pančičova

Artemisia pancicii (Janka) Ronniger
pelyněk Pančičův

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - IX.

Výskyt:

Na Slovensku nerastie, v ČR len na troch Moravských lokalitách.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na moravských lokalitách kvitne len veľmi vzácne z dôvodu suboptimálnych podmienok.