Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Collybia cirrhata »

História popisu - Collybia cirrhata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 21.11.2013 00:59

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus amanitae</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 109 (1786)<br><b>Agaricus amanitae subsp. cirrhatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 53 (1800) [1799]<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Linnaea</i> <b>5</b>: 714 (1830)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cirrhatus</font></b><br><b>Agaricus tuberosus var. cirratus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 374 (1801)<br><b>Collybia amanitae</b> <b>(Batsch) Kreisel</b>, <i>Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze)</i> (Jena): 47 (1987)<br><b>Collybia cirrata</b> <b>(Schumach.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 96 (1872)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) Lennox</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>9</b>(1): 193 (1979)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) M&#233;trod</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>17</b>: 87 (1952)<br><b>Sclerotium subterraneum ? truncorum</b> <b>Tode</b>, <i>Fung. mecklenb. sel.</i> (L&#252;neburg) <b>1</b>: 4 (1790)<br><b>Sclerotium truncorum</b> <b>(Tode) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 252 (1822) 1<b>Agaricus amanitae</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 109 (1786)<br><b>Agaricus amanitae</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 109 (1786) <b><font color='#0000FF'>subsp. amanitae</font></b><br><b>Agaricus amanitae subsp. cirrhatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 53 (1800) [1799]<br><b>Agaricus amanitae subsp. sclerotii</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 53 (1800) [1799]<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Linnaea</i> <b>5</b>: 714 (1830)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cirrhatus</font></b><br><b>Agaricus cirrhatus var. ocellatus</b> <b>(Fr.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 125 (1828)<br><b>Agaricus cirrhatus var. phaeothelus</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 125 (1828)<br><b>Agaricus ocellatus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 83 (1815)<br><b>Agaricus ocellatus</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 83 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. ocellatus</font></b><br><b>Agaricus ocellatus var. pallor</b> <b>(Batsch) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 134 (1821)<br><b>Agaricus pallor</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 115, tab. 18:95 (1786)<br><b>Agaricus tuberosus var. cirratus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 374 (1801)<br><b>Collybia amanitae</b> <b>(Batsch) Kreisel</b>, <i>Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze)</i> (Jena): 47 (1987)<br><b>Collybia cirrata</b> <b>(Schumach.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 96 (1872)<br><b>Collybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 96 (1872) <b><font color='#0000FF'>var. cirrhata</font></b><br><b>Collybia ocellata</b> <b>(Fr.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 114 (1871)<br><b>Lactarius ocellata</b> <b>(Fr.) Murrill</b> [as '<i>Lactaria</i>'], <i>Mycologia</i> <b>16</b>(2): 97 (1924)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) Lennox</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>9</b>(1): 193 (1979)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) M&#233;trod</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>17</b>: 87 (1952)<br><b>Sclerotium subterraneum ? truncorum</b> <b>Tode</b>, <i>Fung. mecklenb. sel.</i> (L&#252;neburg) <b>1</b>: 4 (1790)<br><b>Sclerotium truncorum</b> <b>(Tode) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 252 (1822)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Od podobných peniazoviek tiež rastúcich na hnijúcich zvyškoch húb sa odlišuje neprítomnosťou sklerócia. Peniazovka Cookova (Collybia Cookei) má nepravidelné sklerócium žltookrovej farby, Peniazovka štetinkatá ho má tmavohnedé a lesklé.  1Od podobných peniazoviek tiež rastúcich na hnijúcich zvyškoch húb sa odlišuje neprítomnosťou sklerócia. Peniazovka Cookova (Collybia Cookei) má nepravidelné sklerócium žltookrovej farby, peniazovka hľúzkovitá ho má tmavohnedé a lesklé.


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.08.2012 21:07

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Collybia cirrata, Microcollybia cirrhata (Pers. ex Pers.) Lennox 1<b>Agaricus amanitae</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 109 (1786)<br><b>Agaricus amanitae subsp. cirrhatus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 53 (1800) [1799]<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Linnaea</i> <b>5</b>: 714 (1830)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803)<br><b>Agaricus cirrhatus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn): tab. 1773 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cirrhatus</font></b><br><b>Agaricus tuberosus var. cirratus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 374 (1801)<br><b>Collybia amanitae</b> <b>(Batsch) Kreisel</b>, <i>Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Basidiomycetes (Gallert-, Hut- und Bauchpilze)</i> (Jena): 47 (1987)<br><b>Collybia cirrata</b> <b>(Schumach.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 96 (1872)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) Lennox</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>9</b>(1): 193 (1979)<br><b>Microcollybia cirrhata</b> <b>(Schumach.) M&#233;trod</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>17</b>: 87 (1952)<br><b>Sclerotium subterraneum ? truncorum</b> <b>Tode</b>, <i>Fung. mecklenb. sel.</i> (L&#252;neburg) <b>1</b>: 4 (1790)<br><b>Sclerotium truncorum</b> <b>(Tode) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(1): 252 (1822)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1243375


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 12.08.2012 17:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schumach.) P. Kumm. 1(Schumach.) Quél.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 25.07.2008 20:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Collybia cirrata, Microcollybia cirrhata (Pers. ex Pers.) Lennox

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Od podobných peniazoviek tiež rastúcich na hnijúcich zvyškoch húb sa odlišuje neprítomnosťou sklerócia. Peniazovka Cookova (Collybia Cookei) má nepravidelné sklerócium žltookrovej farby, Peniazovka štetinkatá ho má tmavohnedé a lesklé.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 14.01.2007 14:16

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Peniazovka 1Peniazovka štetinkatá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gymnopus tuberosa 1Collybia cirrhata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schumach.) P. Kumm.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 14.01.2007 14:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Collybia cirrhata 1Gymnopus tuberosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schumach.) P. Kumm. 1


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 14.01.2007 14:13

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Peniazovka hľúzkovitá 1Peniazovka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Penízovka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gymnopus tuberosa 1Collybia cirrhata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schumach.) P. Kumm.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 22.01.2002 00:00

Peniazovka hľúzkovitá

Gymnopus tuberosa