Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xanthium albinum »

História popisu - Xanthium albinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 15.03.2011 21:04

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na brehoch riek, vodných nádrží, v pobrežných spoločentstvách, na poliach, vlhkých lúkach a pod. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene najmä v povodiach veľkých riek.


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 15.03.2011 21:03

voškovník polabský

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz
řepeň polabská


Výskyt: VII. - X.