Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sowerbyella radiculata var. kewensis »

História popisu - Sowerbyella radiculata var. kewensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 11:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Y.J. Yao & Spooner


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 06.03.2011 20:44

Ušnička koreňujúca

sowerbyella radiculata var. kewensis

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - X.

Výtrusný prach:

Od typickej formy sa líši menšími výtrusmi, len okolo 13,5 mikrom. dlhými