Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Entoloma incanum »

História popisu - Entoloma incanum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.02.2015 13:11

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1závojenka plavozelenavá

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 23:18

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Hesler


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

hodvábnica zelenohlúbiková

Entoloma incanum

Jedovatá huba
Výskyt: VI. - IX.