Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Umbilicaria cylindrica var. cylindrica »

História popisu - Umbilicaria cylindrica var. cylindrica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 09.08.2017 21:48

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.07.2017 23:10

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Umbilicaria cylindrica 1Umbilicaria cylindrica var. cylindrica

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Bacidia cornea (With.) A. Massal. 1852, Gyrophora crinita (Lightf.) Chevall. 1826, Gyrophora cylindrica (L.) Ach., Gyrophora cylindrica f. denticulata (Ach.) Mudd, Gyrophora cylindrica f. denudata (Turner & Borrer) Mudd, Gyrophora cylindrica f. exasperata (Turner & Borrer) Mudd, Gyrophora cylindrica f. fimbriata (Ach.) Cromb., Gyrophora cylindrica var. delisei (Nyl.) Th. Fr., Gyrophora cylindrica var. denticulata Ach., Gyrophora cylindrica var. denudata (Turner) Mudd 1927 1<b>Bacidia cornea</b> <b>(With.) A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 118 (1852)<br><b>Graphis cylindrica</b> <b>(L.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 339 (1831)<br><b>Graphis cylindrica</b> <b>(L.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>1</b>: 339 (1831) <b><font color='#0000FF'>var. cylindrica</font></b><br><b>Gyalecta cornea</b> <b>(With.) Tuck.</b>, <i>Gen. lich.</i> (Amherst): 131 (1872)<br><b>Gyromium cylindricum</b> <b>(L.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 483 (1812)<br><b>Gyrophora crinita</b> <b>(Hoffm.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 644 (1826)<br><b>Gyrophora crinita</b> <b>(Hoffm.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 644 (1826) <b><font color='#0000FF'>var. crinita</font></b><br><b>Gyrophora crinita var. fimbriata</b> <b>(Ach.) Chevall.</b>, <i>Fl. g&#233;n. env. Paris</i> (Paris) <b>1</b>: 644 (1826)<br><b>Gyrophora cylindrica</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 107 (1803)<br><b>Gyrophora cylindrica</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 107 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. cylindrica</font></b><br><b>Gyrophora cylindrica f. denticulata</b> <b>(Ach.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 119 (1861)<br><b>Gyrophora cylindrica f. denudata</b> <b>(Turner &amp; Borrer) Mudd</b><br><b>Gyrophora cylindrica f. fimbriata</b> <b>(Ach.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Lich. Brit.</i> <b>1</b>: 328 (1894)<br><b>Gyrophora cylindrica</b> <b>(L.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 107 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cylindrica</font></b><br><b>Gyrophora cylindrica var. delisei</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>Flecht. Deutschl.</i>: 64 (1887)<br><b>Gyrophora cylindrica var. denticulata</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 107 (1803)<br><b>Gyrophora cylindrica var. denudata</b> <b>(Turner &amp; Borrer) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 119 (1861)<br><b>Gyrophora cylindrica var. exasperata</b> <b>Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 119 (1861)<br><b>Gyrophora cylindrica var. fimbriata</b> <b>Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 104 (1803)<br><b>Gyrophora cylindrica var. laciniata</b> <b>(Retz.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>4</b>: 699 (1927)<br><b>Gyrophora delisei</b> <b>(Nyl.) Despr.</b>, (1910) [1909]<br><b>Gyrophora delisei</b> <b>(Nyl.) Despr.</b>, (1910) [1909] <b><font color='#0000FF'>var. delisei</font></b><br><b>Gyrophora denticulata</b> <b>(Ach.) Fl&#246;rke</b>, in Schrader, <i>Mag. Gesell. naturf. Freunde, Berlin</i> <b>4</b>: 65 (1810)<br><b>Gyrophora polymorpha f. crinita</b> <b>(Hoffm.) Schaer.</b>, <i>Naturw. Anzeiger Allgem. Schweizer. Gesellsch. Naturwiss.</i> <b>1</b>: 7 (1818)<br><b>Gyrophora polymorpha f. denticulata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Naturwiss. Anzeiger. der algemein. Schweizer. gesslesch. f&#252;r Naturw.</i> <b>1</b>: 7 (1818)<br><br><b>Gyrophora proboscidea var. cylindrica</b> <b>(L.) Mann</b>, <i>Lich. Bohem. Observ. Dispos.</i>: 67 (1825)<br><b>Gyrophora proboscidea var. denticulata</b> <b>(Ach.) Turner &amp; Borrer</b><br><b>Gyrophora proboscidea var. denudata</b> <b>Turner &amp; Borrer</b><br><b>Gyrophora proboscidea var. exasperata</b> <b>Turner &amp; Borrer</b>, <i>Lich. Brit.</i>: 219 (1839)<br><b>Lecidea carneola var. cornea</b> <b>(With.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 194 (1810)<br><b>Lecidea cornea</b> <b>(With.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 56 (1803)<br><b>Lecidea polymorpha var. cylindrica</b> <b>(L.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 263 (1827)<br><b>Lichen corneus</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 712 (1776)<br><b>Lichen corneus var. laciniatus</b> <b>Retz.</b>, <i>Fl. scand. prodr.</i>: 230 (1779)<br><b>Lichen crinitus</b> <b>Lightf.</b>, <i>Fl. Scot.</i> <b>2</b>: 860 (1777)<br><b>Lichen cylindricus</b> <b>L.</b>, <i>Sp. pl.</i> <b>2</b>: 1144 (1753)<br><b>Lichen leiocarpus * fimbriata</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 424 (1813)<br><b>Lichen peltatus var. cornea</b> <b>(With.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 390 (1813)<br><b>Lichen proboscideus</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>, Edn 2 <b>2</b>: 551 (1778)<br><br><b>Pachyphiale cornea</b> <b>(With.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>System. Aufz&#228;hl. samenlos. Pflanzen (Krypt.)</i>: 222 (1872)<br><b>Patellaria anomala var. cornea</b> <b>(With.) Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>3</b>: 369 (1831)<br><b>Secoliga cornea</b> <b>(With.) Schuler</b>, <i>Flecht. Fiume</i>: 110 (1902)<br><b>Umbilicaria crinita</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(4): 67 (1794)<br><b>Umbilicaria cylindrica</b> <b>(L.) Delise</b>, in Duby, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 595 (1830)<br><b>Umbilicaria cylindrica</b> <b>(L.) Delise</b>, in Duby, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 595 (1830) <b><font color='#0000FF'>f. cylindrica</font></b><br><b>Umbilicaria cylindrica f. denticulata</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 162 (1871)<br><b>Umbilicaria cylindrica f. denudata</b> <b>(Turner &amp; Borrer) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 162 (1871)<br><b>Umbilicaria cylindrica f. laciniata</b> <b>(Retz.) Frey</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(4.1): 330 (1933)<br><b>Umbilicaria cylindrica var. delisei</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 117 (1861)<br><b>Umbilicaria cylindrica var. denticulata</b> <b>(Ach.) Leight.</b><br><b>Umbilicaria cylindrica var. denudata</b> <b>(Turner &amp; Borrer) Frey</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>9</b>(4.1): 330 (1933)<br><b>Umbilicaria cylindrica var. fimbriata</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 117 (1861)<br><b>Umbilicaria cylindrica var. laciniata</b> <b>(Retz.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>4</b>: 699 (1927)<br><b>Umbilicaria delisei</b> <b>(Nyl.) Kremp.</b>, (1878)<br><b>Umbilicaria polymorpha f. denticulata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 26 (1850)<br><b>Umbilicaria polymorpha f. fimbriata</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 26 (1850)<br><b>Umbilicaria polymorpha var. cylindrica</b> <b>(L.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>2</b>: 87 (1826)<br><b>Umbilicaria proboscidea var. cylindrica</b> <b>(L.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 356 (1831)<br><b>Umbilicaria varia f. denticulata</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>18</b>: 293 (1856)<br><b>Umbilicaria varia f. denudata</b> <b>(Turner &amp; Borrer) Leight.</b>, <b>18</b>: 293 (1856)<br>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: lupeňovitý, pripojený v jednom mieste, ružice 2-10 cm, delený na viac lalokov, hnedých až hnedo šedých, isidia chýbajú, zospodu svetlo hnedý, s hustými rhizinomorphami, na okraji zvlnených lalokov často strapcovité šedo hnedé riasy 3-5 mm, thalloconidia chýbajú Apothecia: početné, 2-4 mm, čierne, disky viacnásobne špirálovito zvinuté do guľovitého útvaru Reakcie: C-, K+ žltá prechádza do červenej, Pd+ oranžová Substrát: exponované skaly v horských oblastiach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Umbilicaria_cylindrica_cylindrica.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=549&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_U/Umbilicaria_cylindrica.htm

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1408093 1428299


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.) Delise ex Duby 1(L.) Delise

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1408093


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 03.01.2011 11:21

pupkovka brvitá

Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby
pupkovka válcovitá

Vzácna huba

Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník