Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhizocybe pruinosa »

História popisu - Rhizocybe pruinosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 25.02.2015 21:47

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Clitocybe pruinosa 1Rhizocybe pruinosa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lasch) P. Kumm. 1(Lasch) Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus pruinosus</b> <b>Lasch</b>, in Fries, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 75 (1838) [1836-1838]<br><b>Omphalia cyathiformis var. pruinosa</b> <b>(Lasch ex Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1886) 1<b>Agaricus pruinosus</b> <b>Lasch</b>, in Fries, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 75 (1838) [1836-1838]<br><b>Clitocybe pruinosa</b> <b>(Lasch) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 120 (1871)<br><b>Omphalia cyathiformis var. pruinosa</b> <b>(Lasch) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 129 (1872)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1461574 1808522


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 12.01.2014 13:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Lasch) P. Kumm.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus pruinosus</b> <b>Lasch</b>, in Fries, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 75 (1838) [1836-1838]<br><b>Omphalia cyathiformis var. pruinosa</b> <b>(Lasch ex Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1461574


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

strmuľka srieňová

Clitocybe pruinosa
strmělka ojíněná