Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Galium boreale subsp. exoletum »

História popisu - Galium boreale subsp. exoletum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.09.2013 12:03

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{10138} - roste na vlhkých loukách od nížin až do horských poloh.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Suché trávníky, xerotermní křoviny a lesostepi. V ČR pouze na jižní Moravě (Hustopečsko, Mikulovsko, Kyjovsko). 1Suché trávníky, xerotermní křoviny a lesostepi v teplých oblastech. V ČR pouze na jižní Moravě (Hustopečsko, Mikulovsko, Kyjovsko).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.09.2013 09:48

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Suché trávníky, xerotermní křoviny a lesostepi. V ČR pouze na jižní Moravě (Hustopečsko, Mikulovsko, Kyjovsko).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V Českej republike je kriticky ohrozený (C1r).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku tento poddruh nerastie. V Českej republike je silne ohrozený (EN, C2). 1Na Slovensku tento poddruh nerastie.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 29.10.2010 21:29

lipkavec severný volyňský

Galium boreale subsp. exoletum (Klokov) Soják
svízel severní volyňský

Vzácna huba

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku tento poddruh nerastie. V Českej republike je silne ohrozený (EN, C2).