Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crupina vulgaris »

História popisu - Crupina vulgaris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 27.07.2010 22:09

krupinka obyčajná

Crupina vulgaris Cass.
chrpinka obecná

Chránená huba
Výskyt: V. - VII.

Výskyt:

Rastie na výslnných, kamenistých lúkach a stepiach, na okrajoch skál a lesov.
Na Slovensku sa vyskytuje vzácne na niekoľkých lokalitách na juhu územia.

Význam:

zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón