Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cudoniella tenuispora »

História popisu - Cudoniella tenuispora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 19.05.2010 22:27

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1určenie treba overiť mikroskopicky


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 19.05.2010 22:26

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Cooke 1(Cooke et Massee) Dennis


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 19.05.2010 22:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Cooke


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 19.05.2010 22:24

Vodnička sediaca

Cudoniella tenuispora


Výskyt: IV. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

plodničky sú sediace, bez hlúbika

Výskyt:

v okolí potokov a na trvale vlhkých miestach

Význam:

saprofyt