Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Collema tenax var. tenax »

História popisu - Collema tenax var. tenax

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 18:08

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.04.2017 21:34

Český názov:

Old VersionNew Version
1huspeník 1huspeník tuhý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema auriculatum f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 65 (1924) [1925]<br><b>Collema concinnum</b> <b>Flot.</b>, <i>Linnaea</i> <b>23</b>: 157 (1850)<br><b>Collema confertum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>20</b>: 259 (1867)<br><b>Collema crispum var. cristatulum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 335 (1875)<br><br><b>Collema pulposulum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 59 (1856)<br><b>Collema pulposum</b> <b>(Bernh.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 632 (1810)<br><br><br><br><b>Collema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b><br><b>Collema pulposum var. tenax</b> <b>(Sw.) Nyl.</b><br><b>Collema tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 635 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. tenax</font></b><br><b>Collema tenax var. coronatum</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau): 413 (1865)<br><b>Collema turgidum var. confertum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Collemodium confertum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, (1886) [1885-86]<br><b>Enchylium tenax</b> <b>(Sw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 397 (1821)<br><b>Eucollema ceranoides f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema concinnum</b> <b>(Flot.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema pulposum</b> <b>(Bernh.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><br><b>Eucollema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax var. coronatum</b> <b>(K&#246;rb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. tenax</font></b><br><b>Gabura pulposa</b> <b>(Bernh.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lempholemma confertum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 15 (1924) [1925]<br><br><b>Lichen pulposus</b> <b>Bernh.</b>, <i>System. Sammlung Kryptog. Gew&#228;chse</i> <b>2</b>: 11 (1797)<br><b>Lichen tenax</b> <b>Sw.</b>, <i>Nova Acta Acad. Upsal.</i> <b>4</b>: 249 (1784)<br><b>Parmelia pulposa</b> <b>(Bernh.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 27 (1824)<br><b>Parmelia tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 231 (1803)<br><b>Physma confertum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 48 (1918) 1<b>Collema auriculatum f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 65 (1924) [1925]<br><b>Collema ceranoides f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Lich. Brit.</i> <b>1</b>: 48 (1894)<br><b>Collema concinnum</b> <b>Flot.</b>, <i>Linnaea</i> <b>23</b>: 157 (1850)<br><b>Collema confertum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>20</b>: 259 (1867)<br><b>Collema crispum b pulposus</b> <b>(Bernh.) M&#233;rat</b>, <i>Nouv. Fl. Environs Paris</i>, Edn 2 <b>1</b>: 186 (1821)<br><b>Collema crispum var. concinnum</b> <b>(Flot.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 306 (1903)<br><b>Collema crispum var. cristatulum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 335 (1875)<br><b>Collema crispum var. pulposum</b> <b>(Bernh.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i> (Paris) <b>2</b>: 609 (1830)<br><br><b>Collema pulposulum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 59 (1856)<br><b>Collema pulposum</b> <b>(Bernh.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 632 (1810)<br><br><br><b>Collema pulposum</b> <b>(Bernh.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 632 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. pulposum</font></b><br><br><b>Collema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b><br><b>Collema pulposum</b> <b>(Bernh.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 632 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. pulposum</font></b><br><b>Collema pulposum var. tenax</b> <b>(Sw.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(1): 110 (1858)<br><b>Collema tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 635 (1810)<br><b>Collema tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 635 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. tenax</font></b><br><b>Collema tenax var. coronatum</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau) <b>5</b>: 413 (1865)<br><b>Collema tenax var. muelleri</b> <b>Zahlbr.</b> [as '<i>m?lleri</i>'], <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 103 (1924)<br><b>Collema turgidum var. confertum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 634 (1810)<br><b>Collemodium confertum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, (1886) [1885-86]<br><b>Enchylium tenax</b> <b>(Sw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 397 (1821)<br><b>Eucollema ceranoides f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema concinnum</b> <b>(Flot.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema pulposum</b> <b>(Bernh.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><br><b>Eucollema pulposum</b> <b>(Bernh.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912) <b><font color='#0000FF'>f. pulposum</font></b><br><b>Eucollema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema pulposum</b> <b>(Bernh.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. pulposum</font></b><br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax var. coronatum</b> <b>(K&#246;rb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. tenax</font></b><br><b>Gabura pulposa</b> <b>(Bernh.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lempholemma confertum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 15 (1924) [1925]<br><br><b>Lichen furvus ? confertum</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 414 (1813)<br><b>Lichen pulposus</b> <b>Bernh.</b>, <i>System. Sammlung Kryptog. Gew&#228;chse</i> <b>2</b>: 11 (1797)<br><b>Lichen tenax</b> <b>Sw.</b>, <i>Nova Acta Acad. Upsal.</i> <b>4</b>: 249 (1784)<br><b>Parmelia pulposa</b> <b>(Bernh.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 27 (1824)<br><b>Parmelia pulposa</b> <b>(Bernh.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 27 (1824) <b><font color='#0000FF'>var. pulposa</font></b><br><b>Parmelia tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 231 (1803)<br><b>Physma confertum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 48 (1918)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: lupeňovitý, tvorí nepravidelné ružice 3-10 cm, laloky tmavo olivovo zelené až hnedo čierne, za vlhka výrazne napuchnuté, zospodu bledšie s bielymi rhizinami a hapterami, isidia niekedy veľké, guľovité Pycnidia: zanorené alebo čiastočne zanorené, guľovité Apothecia: často početné, 2-3 mm široké, ploché neskôr vypuklé, hnedo čierne s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na vápnitej až slabo kyslej pôde, piesku, murive, menej na skalách Má viacero variet Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-305.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=137&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53535


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Sw.) Ach. 1810 1(Sw.) Ach.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Collema concinnum Flot. 1925; Collema crispum var. cristatulum Nyl. ex Cromb.; Collema pulposulum Nyl. 1856; Collema pulposum var. pulposulum (Nyl.) Cromb.; Collema pulposum var. tenax (Sw.) Nyl.; Collema tenax var. coronatum Körb.; Eucollema ceranoides f. cristatulum (Nyl. ex Cromb.) Horw.; Eucollema concinnum (Flot.) Horw. 1912; Eucollema pulposum (Bernh.) Horw. 1912; Eucollema pulposum var. pulposulum (Nyl.) Horw. 1912; 1<b>Collema auriculatum f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 65 (1924) [1925]<br><b>Collema concinnum</b> <b>Flot.</b>, <i>Linnaea</i> <b>23</b>: 157 (1850)<br><b>Collema confertum</b> <b>(Ach.) Leight.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 3 <b>20</b>: 259 (1867)<br><b>Collema crispum var. cristatulum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b>, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 335 (1875)<br><br><b>Collema pulposulum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 59 (1856)<br><b>Collema pulposum</b> <b>(Bernh.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 632 (1810)<br><br><br><br><b>Collema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b><br><b>Collema pulposum var. tenax</b> <b>(Sw.) Nyl.</b><br><b>Collema tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 635 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. tenax</font></b><br><b>Collema tenax var. coronatum</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Parerga lichenol.</i> (Breslau): 413 (1865)<br><b>Collema turgidum var. confertum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Collemodium confertum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, (1886) [1885-86]<br><b>Enchylium tenax</b> <b>(Sw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 397 (1821)<br><b>Eucollema ceranoides f. cristatulum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema concinnum</b> <b>(Flot.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema pulposum</b> <b>(Bernh.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><br><b>Eucollema pulposum var. pulposulum</b> <b>(Nyl.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax var. coronatum</b> <b>(K&#246;rb.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Eucollema tenax</b> <b>(Sw.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912) <b><font color='#0000FF'>var. tenax</font></b><br><b>Gabura pulposa</b> <b>(Bernh.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 873 (1891)<br><b>Lempholemma confertum</b> <b>(Ach.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>3</b>: 15 (1924) [1925]<br><br><b>Lichen pulposus</b> <b>Bernh.</b>, <i>System. Sammlung Kryptog. Gew&#228;chse</i> <b>2</b>: 11 (1797)<br><b>Lichen tenax</b> <b>Sw.</b>, <i>Nova Acta Acad. Upsal.</i> <b>4</b>: 249 (1784)<br><b>Parmelia pulposa</b> <b>(Bernh.) Hepp</b>, <i>Flecht.-Fl. W&#252;rzburg</i>: 27 (1824)<br><b>Parmelia tenax</b> <b>(Sw.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 231 (1803)<br><b>Physma confertum</b> <b>(Ach.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 48 (1918)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1428237


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.11.2011 15:31

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1koléma  1koléma tuhá


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.04.2010 14:32

koléma

Collema tenax var. tenax (Sw.) Ach. 1810
huspeník


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník