Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Climacodon septentrionalis »

História popisu - Climacodon septentrionalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.06.2021 23:59

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Creolophus septentrionalis</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(6): 293 (1912)<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821)<br><b>Hydnum septentrionale f. ramicola</b> <b>Henn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>42</b>: 111 (1903)<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821) <b><font color='#0000FF'>f. septentrionale</font></b><br><b>Hydnum septentrionale var. hortense</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 513 (1838) [1836-1838]<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. septentrionale</font></b><br><b>Steccherinum septentrionale</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mem. Torrey bot. Club</i> <b>12</b>: 130 (1906) 1<b>Creolophus septentrionalis</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(6): 293 (1912)<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821)<br><b>Hydnum septentrionale f. ramicola</b> <b>Henn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>42</b>(Beibl.): (111) (1903)<br><b>Hydnum septentrionale var. hortense</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 513 (1838) [1836-1838]<br><b>Steccherinum septentrionale</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mem. Torrey bot. Club</i> <b>12</b>(2): 130 (1906)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 1200


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 25.11.2013 19:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Creolophus septentrionalis</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mycologia</i> <b>4</b>(6): 293 (1912)<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821)<br><b>Hydnum septentrionale f. ramicola</b> <b>Henn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>42</b>: 111 (1903)<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821) <b><font color='#0000FF'>f. septentrionale</font></b><br><b>Hydnum septentrionale var. hortense</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 513 (1838) [1836-1838]<br><b>Hydnum septentrionale</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 414 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. septentrionale</font></b><br><b>Steccherinum septentrionale</b> <b>(Fr.) Banker</b>, <i>Mem. Torrey bot. Club</i> <b>12</b>: 130 (1906)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1431548


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

zubček severský

Climacodon septentrionalis
šindelovník severský