Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tuckermanopsis chlorophylla »

História popisu - Tuckermanopsis chlorophylla

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 19:09

Význam:

Old VersionNew Version
1NT potenciálne ohrozený (Near Threatened) 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 19:53

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cetraria chlorophylla</b> <b>(Willd.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1872)<br><br><br><b>Cetraria ulophylla</b> <b>(Ach.) Rebent.</b>, <i>Prodr. fl. neomarch.</i> (Berolini): 313 (1804)<br><b>Lichen chlorophyllus</b> <b>Willd.</b>, in Humboldt, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): 20 (1793)<br><br><b>Peltidea chlorophylla</b> <b>(Willd.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 286 (1803)<br><b>Peltigera chlorophylla</b> <b>(Willd.) Willd.</b>, in Schrader, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>22</b>: 80 (1797)<br><b>Platysma chlorophyllum</b> <b>(Willd.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1881)<br><b>Platysma ulophyllum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 82 (1861) 1<b>Cetraria chlorophylla</b> <b>(Willd.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1872)<br><b>Cetraria chlorophylla</b> <b>(Willd.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. chlorophylla</font></b><br><b>Cetraria chlorophylla</b> <b>(Willd.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1872) <b><font color='#0000FF'>var. chlorophylla</font></b><br><br><br><b>Cetraria sepincola var. chlorophylla</b> <b>(Willd.) Schaer.</b>, (1833)<br><b>Cetraria ulophylla</b> <b>(Ach.) Rebent.</b>, <i>Prodr. fl. neomarch.</i> (Berolini): 313 (1804)<br><b>Lichen chlorophyllus</b> <b>Willd.</b>, in Humboldt, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): 20 (1793)<br><br><b>Peltidea chlorophylla</b> <b>(Willd.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 286 (1803)<br><b>Peltigera chlorophylla</b> <b>(Willd.) Willd.</b>, in Schrader, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>22</b>: 80 (1797)<br><b>Platysma chlorophyllum</b> <b>(Willd.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1881)<br><b>Platysma sepincola var. chlorophyllum</b> <b>(Willd.) Berdau</b>, <i>Lischa&#239;n. Isled Warschawsk. Utscheb</i>: 74 (1876)<br><b>Platysma ulophyllum</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 82 (1861)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.03.2017 21:36

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice 1-6 cm, laloky hnedo zelené, za sucha lesklo hnedé, zvlnené, hlboko vykrojené, okraje vztýčené, skučeravené, často s okrajovými sorediami v tvare pier, zospodu svetlo hnedé, vráskavé, s riedkymi rhizinami Pycnidia: menej časté, čierne Apothecia: vzácne, až 2 mm, okraj vrúbkovaný Reakcie: negatívne Substrát: na konároch listnatých aj ihličnatých stromov, vzácne na skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Tuckermannopsis_chlorophylla.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_T/Tuckermannopsis_chlorophylla.htm


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cetraria chlorophylla 1Tuckermanopsis chlorophylla

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Willd.) Vain. 1(Willd.) Hale

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale, Cetraria ulophylla (Ach.) Rebent., Lichen chlorophyllus Willd., Platysma chlorophyllum (Willd.) Vain., Platysma ulophyllum Ach., Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale 1<b>Cetraria chlorophylla</b> <b>(Willd.) Poetsch</b>, in Poetsch &amp; Schiedermayr, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1872)<br><br><br><b>Cetraria ulophylla</b> <b>(Ach.) Rebent.</b>, <i>Prodr. fl. neomarch.</i> (Berolini): 313 (1804)<br><b>Lichen chlorophyllus</b> <b>Willd.</b>, in Humboldt, <i>Fl. Friberg. Spec.</i> (Berlin): 20 (1793)<br><br><b>Peltidea chlorophylla</b> <b>(Willd.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 286 (1803)<br><b>Peltigera chlorophylla</b> <b>(Willd.) Willd.</b>, in Schrader, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>22</b>: 80 (1797)<br><b>Platysma chlorophyllum</b> <b>(Willd.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 121 (1881)<br><b>Platysma ulophyllum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala): 82 (1861)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1132250


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 26.01.2010 21:51

pľuzgierka hnedá

Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.
pukléřka zelenavá