Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Candelaria concolor »

História popisu - Candelaria concolor

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.07.2017 20:40

Význam:

Old VersionNew Version
1NT potenciálne ohrozený (Near threatened) 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 30.06.2017 20:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1svietnik drobnučký 1svietivec drobnučký

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Blasteniospora concolor</b> <b>(Dicks.) Trevis.</b>, <i>Lichenoth. Veneta</i> <b>7-8</b>: no. 216 (1869)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 262 (1900)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, (1900) <b><font color='#0000FF'>var. concolor</font></b><br><br><b>Lecanora concolor</b> <b>(Dicks.) Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 401 (1879)<br><b>Lichen concolor</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. Pl. crypt. Brit.</i> <b>3</b>: 18 (1793)<br><b>Lobaria concolor</b> <b>(Dicks.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796)<br><b>Physcia concolor</b> <b>(Dicks.) Bagl. &amp; Carestia</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>: 171 (1880)<br><br><b>Teloschistes concolor</b> <b>(Dicks.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> <b>1</b>: 51 (1882)<br><b>Xanthoria concolor</b> <b>(Dicks.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 147 (1871) 1<b>Blasteniospora concolor</b> <b>(Dicks.) Trevis.</b>, <i>Lichenoth. Veneta</i> <b>7-8</b>: no. 216 (1869)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 262 (1900)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 262 (1900) <b><font color='#0000FF'>var. concolor</font></b><br><b>Candelaria concolor</b> <b>(Dicks.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>62</b>: 364 (1879) <b><font color='#0000FF'>f. concolor</font></b><br><b>Candelaria concolor</b> <b>(Dicks.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>62</b>: 364 (1879) <b><font color='#0000FF'>var. concolor</font></b><br><br><b>Lecanora concolor</b> <b>(Dicks.) Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 401 (1879) [1878]<br><b>Lichen concolor</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. pl. crypt. Brit.</i> (London) <b>3</b>: 18 (1793)<br><b>Lobaria concolor</b> <b>(Dicks.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796) [1795]<br><b>Parmelia parietina var. concolor</b> <b>(Dicks.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 73 (1831)<br><b>Physcia concolor</b> <b>(Dicks.) Bagl. &amp; Carestia</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>: 171 (1880)<br><b>Physcia parietina var. concolor</b> <b>(Dicks.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 114 (1861)<br><br><b>Teloschistes concolor</b> <b>(Dicks.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>1</b>: 51 (1882)<br><b>Teloschistes concolor</b> <b>(Dicks.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>1</b>: 51 (1882) <b><font color='#0000FF'>var. concolor</font></b><br><b>Xanthoria concolor</b> <b>(Dicks.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 147 (1871)<br><b>Xanthoria concolor</b> <b>(Dicks.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 147 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. concolor</font></b>

Význam:

Old VersionNew Version
1 1NT potenciálne ohrozený (Near threatened)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: lupeňovitý, ružice 1-3 cm, často tvoria veľké kolónie, laloky dlaňovité, 0,5-1,5 x 0,2-0,5 mm, ploché, jemne vykrajované, na okraji s drobnými žltými guľovitými sorediami, zospodu belavé s jednoduchými bielymi rhizinami Apothecia: vzácne 0,5-1 mm, špinavo žlté okraj vrúbkovaný Reakcie: K- alebo K+ špinavo hnedá, C-, Pd- Substrát: na kôre listnatých stromov, plotových stĺpikoch, zriedka na skalách Podobná Xanthoria ucrainica no reakcia na KOH negatívna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Candelaria_concolor.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-91.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=477&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Candelaria_concolor.htm


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Dicks.) Stein 1(Dicks.) Arnold

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen concolor Dicks.; Candelariella vulgaris A. Massal.; 1<b>Blasteniospora concolor</b> <b>(Dicks.) Trevis.</b>, <i>Lichenoth. Veneta</i> <b>7-8</b>: no. 216 (1869)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, <i>Syll. Lich. Ital.</i>: 262 (1900)<br><b>Caloplaca concolor</b> <b>(Dicks.) Jatta</b>, (1900) <b><font color='#0000FF'>var. concolor</font></b><br><br><b>Lecanora concolor</b> <b>(Dicks.) Lamy</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>25</b>: 401 (1879)<br><b>Lichen concolor</b> <b>Dicks.</b>, <i>Fasc. Pl. crypt. Brit.</i> <b>3</b>: 18 (1793)<br><b>Lobaria concolor</b> <b>(Dicks.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796)<br><b>Physcia concolor</b> <b>(Dicks.) Bagl. &amp; Carestia</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>: 171 (1880)<br><br><b>Teloschistes concolor</b> <b>(Dicks.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> <b>1</b>: 51 (1882)<br><b>Xanthoria concolor</b> <b>(Dicks.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 147 (1871)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1118877


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 14.01.2010 14:57

svietnik drobnučký

Candelaria concolor (Dicks.) Stein
svícník jednobarevný

Vzácna huba

Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník