Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Buellia disciformis var. disciformis »

História popisu - Buellia disciformis var. disciformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.08.2017 14:26

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, ružice 2-4 cm, tenký, biely až žltkasto zeleno šedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothallus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne konvexné, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+- žltá, UV- Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou Podobná Lecidella elaeochroma má plochšie apotécia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54947 http://www.lichens.lastdragon.org/Buellia_disciformis.html http://www.wisconsinmushrooms.com/BuelliaDisciformis.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-360.html  1Thallus: kôrovitý, ružice 2-4 cm, tenký, biely až žltkasto zeleno šedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothallus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne konvexné, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+- žltá, UV- Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou Podobná Lecidella elaeochroma f. elaeochroma má plochšie apotécia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54947 http://www.lichens.lastdragon.org/Buellia_disciformis.html http://www.wisconsinmushrooms.com/BuelliaDisciformis.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-360.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 12.08.2017 21:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861)<br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. disciformis</font></b><br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. disciformis</font></b><br><b>Hafellia disciformis</b> <b>(Fr.) Marbach &amp; H. Mayrhofer</b>, in Marbach, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>74</b>: 264 (2000)<br><b>Lecidea disciformis f. microcarpa</b> <b>(Fr.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 111 (1883)<br><b>Lecidea parasema var. disciformis</b> <b>Fr.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien): 9 (1826)<br><b>Lecidea punctata f. disciformis</b> <b>(Fr.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 315 (1857) 1<b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861)<br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. disciformis</font></b><br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. disciformis</font></b><br><b>Hafellia disciformis</b> <b>(Fr.) Marbach &amp; H. Mayrhofer</b>, in Marbach, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>74</b>: 264 (2000)<br><b>Lecidea disciformis f. microcarpa</b> <b>(Fr.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 111 (1883)<br><b>Lecidea parasema var. disciformis</b> <b>Fr.</b>, <i>Nov. Sched. Critic. Lich.</i>: 9 (1826)<br><b>Lecidea punctata f. disciformis</b> <b>(Fr.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 315 (1857)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: 2-4 cm, kôrovitý, tenký, biely až žltkasto zeleno šedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothallus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne vypuklé, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, P+- žltá Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou Podobná Lecidella elaeochroma má plochejšie apothecia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Buellia_disciformis.html 1Thallus: kôrovitý, ružice 2-4 cm, tenký, biely až žltkasto zeleno šedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothallus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne konvexné, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, Pd+- žltá, UV- Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou Podobná Lecidella elaeochroma má plochšie apotécia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54947 http://www.lichens.lastdragon.org/Buellia_disciformis.html http://www.wisconsinmushrooms.com/BuelliaDisciformis.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-360.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 09:39

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: 2-4 cm, kôrovitý, tenký, biely až žltkasto zelenošedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothalus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne konvexné, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, P+- žltá, Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou, Podobná Lecidella elaeochroma má plochšie apotécia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak  1Thallus: 2-4 cm, kôrovitý, tenký, biely až žltkasto zeleno šedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothallus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne vypuklé, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, P+- žltá Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou Podobná Lecidella elaeochroma má plochejšie apothecia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Buellia_disciformis.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 13.01.2017 12:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Buellia disciformis 1Buellia disciformis var. disciformis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lecidea parasema var. disciformis Fr.; Buellia parasema (Ach.) De Not.; 1<b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861)<br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. disciformis</font></b><br><b>Buellia disciformis</b> <b>(Fr.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 216 (1861) <b><font color='#0000FF'>subsp. disciformis</font></b><br><b>Hafellia disciformis</b> <b>(Fr.) Marbach &amp; H. Mayrhofer</b>, in Marbach, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>74</b>: 264 (2000)<br><b>Lecidea disciformis f. microcarpa</b> <b>(Fr.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>10</b>: 111 (1883)<br><b>Lecidea parasema var. disciformis</b> <b>Fr.</b>, <i>Fl. carniol.</i>, Edn 2 (Wien): 9 (1826)<br><b>Lecidea punctata f. disciformis</b> <b>(Fr.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 315 (1857)

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thalus: 2-4 cm, kôrovitý, tenký, biely až žltkasto zelenošedý, hladký neskôr popraskaný, niekedy jemne bradavičnatý Prothalus: častý, čierny, hlavne na styku s ostatnými Apothecia: prisadnuté, 0,5-1 mm, čierne, ploché alebo mierne konvexné, niekedy s bielou pruinou Reakcie: K+ žltá, C-, P+- žltá, Substrát: na konároch a stromoch s hladkou kôrou, Podobná Lecidellaela eochroma má plochšie apotécia, C+ oranžová, rozdielne spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1380326 1430965


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1380326


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 14.12.2009 20:15

buélia

Buellia disciformis (Fr.) Mudd
buelie terčovitá


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník