Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gallowayella fulva »

História popisu - Gallowayella fulva

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.12.2017 13:50

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: drobný, lupeňovitý, 1-3 mm, prekrývajú sa a môžu pokrývať väčšiu plochu, laloky 1-2 x 0,3-0,8 mm, červeno oranžové, zospodu biele, zriedkavo s rhizinami, často celé pokryté blastýdiami Soredia: múčnaté na okraji spodnej plochy Pycnidia: bežné, ako tmavo oranžové púčiky Apothecia: vzácne, Reakcie: K+ purpurová Substrát: kôra stromov, obohatené dusičnanmi, niekedy na dreve, málokedy na skale Možnosť zámeny s Polycauliona candelaria Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Textes_X1/Xanthomendoza_fulva.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56386 http://www.lisejniky.cz/img/mid/1095/xanthoria-fulva.jpg 1Thallus: drobný, lupeňovitý, ružice asi 9 mm, často sa prekrývajú a môžu pokrývať väčšiu plochu, laloky 1-2 x 0,3-0,8 mm, červeno oranžové, zospodu biele, zriedkavo s rhizinami, často celé pokryté blastýdiami 25-30 μm Soredia: múčnaté na okraji spodnej plochy Pycnidia: bežné, ako tmavo oranžové púčiky Apothecia: vzácne, prisadnuté, žlto oranžové s bledším okrajom Reakcie: C-, Pd-, K+ purpurová Substrát: kôra stromov, obohatené dusičnanmi, niekedy na dreve, málokedy na skale Možnosť zámeny s Polycauliona candelaria Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Textes_X1/Xanthomendoza_fulva.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56386 http://www.lisejniky.cz/img/mid/1095/xanthoria-fulva.jpg


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 08:40

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník Thalus: drobný, listovitý, 1-3 mm, prekrývajú sa a môžu pokrývať väčšiu plochu, laloky 1-2 x 0,3-0,8 mm, červeno oranžové, zospodu biele, zriedkavo s rhizinami, často celé pokryté blastýdiami Soredia: múčnaté na okraji spodnej plochy Pycnidia: bežné, ako tmavo oranžové púčiky Apothecia: vzácne, Reakcie: K+ purpurová Substrát: kôra stromov, obohatené dusičnanmi, niekedy na dreve, málokedy na skale Možnosť zámeny s Xanthoria candelaria Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Textes_X1/Xanthomendoza_fulva.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56386 http://www.lisejniky.cz/img/mid/1095/xanthoria-fulva.jpg 1Thallus: drobný, lupeňovitý, 1-3 mm, prekrývajú sa a môžu pokrývať väčšiu plochu, laloky 1-2 x 0,3-0,8 mm, červeno oranžové, zospodu biele, zriedkavo s rhizinami, často celé pokryté blastýdiami Soredia: múčnaté na okraji spodnej plochy Pycnidia: bežné, ako tmavo oranžové púčiky Apothecia: vzácne, Reakcie: K+ purpurová Substrát: kôra stromov, obohatené dusičnanmi, niekedy na dreve, málokedy na skale Možnosť zámeny s Polycauliona candelaria Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Textes_X1/Xanthomendoza_fulva.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56386 http://www.lisejniky.cz/img/mid/1095/xanthoria-fulva.jpg


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.02.2017 17:37

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xanthoria fulva 1Gallowayella fulva

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Hoffm.) Poelt & Petut. 1(Hoffm.) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix, J.S. Hur & A. Thell

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lobaria fulva</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796)<br><b>Oxneria fulva</b> <b>(Hoffm.) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 431 (2003)<br><b>Xanthomendoza fulva</b> <b>(Hoffm.) S&#248;chting, K&#228;rnefelt &amp; S.Y. Kondr.</b>, <i>Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg</i> <b>30-32</b>: 237 (2002)<br><br> 1<b>Lobaria fulva</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796) [1795]<br><b>Oxneria fulva</b> <b>(Hoffm.) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 431 (2003)<br><b>Xanthomendoza fulva</b> <b>(Hoffm.) S&#248;chting, K&#228;rnefelt &amp; S.Y. Kondr.</b>, <i>Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg</i> <b>30-32</b>: 237 (2002)<br><br><b>Xanthoria fulva</b> <b>(Hoffm.) Poelt &amp; Petut.</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>54</b>(1-2): 24 (1992)<br>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1lišajník Thalus: drobný, listovitý, 1-3 mm, prekrývajú sa a môžu pokrývať väčšiu plochu, laloky 1-2 x 0,3-0,8 mm, červeno oranžové, zospodu biele, zriedkavo s rhizinami, často celé pokryté blastýdiami Soredia: múčnaté na okraji spodnej plochy Pycnidia: bežné, ako tmavo oranžové púčiky Apothecia: vzácne, Reakcie: K+ purpurová Substrát: kôra stromov, obohatené dusičnanmi, niekedy na dreve, málokedy na skale Možnosť zámeny s Xanthoria candelaria Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_X/Textes_X1/Xanthomendoza_fulva.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56386 http://www.lisejniky.cz/img/mid/1095/xanthoria-fulva.jpg

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1358768 1586785


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Xanthoria candelaria 1Xanthoria fulva

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.) Th. Fr. 1(Hoffm.) Poelt & Petut.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen candelarius L.; Physcia controversa var. lychnea (Ach.) Rabenh.; 1<b>Lobaria fulva</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 159 (1796)<br><b>Oxneria fulva</b> <b>(Hoffm.) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 431 (2003)<br><b>Xanthomendoza fulva</b> <b>(Hoffm.) S&#248;chting, K&#228;rnefelt &amp; S.Y. Kondr.</b>, <i>Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg</i> <b>30-32</b>: 237 (2002)<br><br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1358768


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 27.11.2011 15:34

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1diskovník 1diskovník voskový


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 13.12.2009 16:49

Diskovník

Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Terčovník sloupovitý

Vzácna huba

Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník