Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Chaetoporellus latitans »

História popisu - Chaetoporellus latitans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 22:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

pórovček smrekový

Chaetoporellus latitans