Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe amethystina »

História popisu - Inocybe amethystina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 16.10.2015 20:09

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 21:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Kuyper, Persoonia 1Kuyper


Úvodné znenie

Publikoval: Erik Brozmann
Dátum: 11.11.2009 21:05

vláknica purpurová

Inocybe amethystina Kuyper, Persoonia


Výskyt: VIII. - X.