Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Resinomycena saccharifera »

História popisu - Resinomycena saccharifera

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 12:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & Broome) Redhead 1984  1(Berk. & Broome) Redhead


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 20.09.2010 18:55

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 13


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 20.10.2009 22:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1Žebernatka bezkolencová  1Helmovka mizivá

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Další české jméno Žebernatka bezkolencová


Úvodné znenie

Publikoval: Standa Jirásek
Dátum: 19.10.2009 09:15

Rebernačka

Resinomycena saccharifera (Berk. & Broome) Redhead 1984
Žebernatka bezkolencová

Chránená huba