Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius terpsichores »

História popisu - Cortinarius terpsichores

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 24.04.2021 21:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Cortinarius caesioflavescens</b> <b>Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 150 (1993)<br><b>Cortinarius nauseolens</b> <b>Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 151 (1993)<br><b>Cortinarius terpsichores var. caesioflavescens</b> <b>(Reumaux) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 34 (2010)<br><b>Cortinarius terpsichores var. calosporus</b> <b>Melot</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica vol. <b>2</b> [Swedish version by Brandrud] (Sweden): 33 (1992)<br><b>Cortinarius terpsichores var. nauseolens</b> <b>(Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 37 (2010)<br><b>Cortinarius terpsichores</b> <b>Melot</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 77): 96 (1989) <b><font color='#0000FF'>var. terpsichores</font></b> 1<br><b>Cortinarius caesioflavescens</b> <b>Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 150 (1993)<br><b>Cortinarius nauseolens</b> <b>Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 151 (1993)<br><b>Cortinarius terpsichores var. caesioflavescens</b> <b>(Reumaux) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 34 (2010)<br><b>Cortinarius terpsichores var. calosporus</b> <b>Melot</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica vol. <b>2</b> [Swedish version by Brandrud] (Sweden): 33 (1992)<br><b>Cortinarius terpsichores var. nauseolens</b> <b>(Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 37 (2010)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 12:23

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec 1pavučinovec celofialový

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 19

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Zasluhuje si ochranu.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 20:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Cortinarius caesioflavescens</b> <b>Reumaux</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 150 (1993)<br><b>Cortinarius nauseolens</b> <b>Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Reumaux &amp; Henry, <i>Atlas des Cortinaires</i>, Pars V (Annecy): 151 (1993)<br><b>Cortinarius terpsichores var. caesioflavescens</b> <b>(Reumaux) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 34 (2010)<br><b>Cortinarius terpsichores var. calosporus</b> <b>Melot</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica vol. <b>2</b> [Swedish version by Brandrud] (Sweden): 33 (1992)<br><b>Cortinarius terpsichores var. nauseolens</b> <b>(Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Locc.) Cadi&#241;anos</b>, <i>Journal des JEC</i>, Journ&#233;es Europ&#233;enes du Cortinaire <b>13</b>(no. 12): 37 (2010)<br><b>Cortinarius terpsichores</b> <b>Melot</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>20</b>(no. 77): 96 (1989) <b><font color='#0000FF'>var. terpsichores</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1126211


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 14.01.2012 19:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Melot (1989) 1Melot


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 09.10.2009 16:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec tančící


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 09.10.2009 16:58

Pavučinovec

Cortinarius terpsichores Melot (1989)