Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ceriporiopsis mucida »

História popisu - Ceriporiopsis mucida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 11.09.2020 23:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Gilb. & Ryvarden

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus mucidus</b> <b>(Pers.) E.H.L. Krause</b>, <i>Basidiomycetum Rostochiensium</i>, Suppl. 4: 143 (1932)<br><b>Boletus mucidus</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 546 (1801)<br><b>Dryodon mucidus</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b> [as '<i>mucidum</i>'], <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 193 (1886)<br><b>Fibuloporia donkii</b> <b>Doma&#324;ski</b>, <i>Acta Soc. Bot. Pol.</i> <b>38</b>: 454 (1969)<br><br><b>Fibuloporia mucida</b> <b>(Pers.) Niemel&#228;</b>, <i>Karstenia</i> <b>22</b>(1): 12 (1982)<br><b>Leptoporus mucidus</b> <b>(Pers.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 85 (1900)<br><b>Merulius lichenicola</b> <b>Burt</b>, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i> <b>4</b>: 329 (1917)<br><b>Physisporus mucidus</b> <b>(Pers.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 697 (1878)<br><b>Polyporus mucidus</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 382 (1821)<br><b>Poria mucida</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 87 (1796)<br><b>Poria mucida f. corallo-globosa</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Z. Pilzk.</i>, N.F. <b>9</b>(8-10): 123 (1930)<br><b>Poria mucida var. irpicoides</b> <b>Jaap</b>, <i>Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb.</i> <b>50</b>: 45 (1908)<br><b>Porpomyces mucidus</b> <b>(Pers.) J&#252;lich</b>, <i>Persoonia</i> <b>11</b>(4): 425 (1982)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1105130


Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 27.11.2018 20:01

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka Donkova

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

voskopórovček mäkký

Ceriporiopsis mucida