Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Podophacidium xanthomelum »

História popisu - Podophacidium xanthomelum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 17:02

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Kavina


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 08.09.2009 22:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Podophacidium xantholemum 1Podophacidium xanthomelum


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 08.09.2009 22:37

Šošovka žltá

Podophacidium xantholemum


Výskyt: VIII. - XII.

Klobúk/Plodnica:

Veľkosť plodníc 3-5 mm.

Plodná časť:

Vrecká sú inoperkulátne, apikálny pór modrie v Melzerovom činidle. Výtrusy 12,5-13,5 x 4 mikrom. Perídium zložené z textura angularis z rel. hrubostenných buniek.

Výskyt:

saprofyt na smrekovom ihličí.