Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Niemelaea consobrina »

História popisu - Niemelaea consobrina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2017 12:48

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ceriporiopsis consobrina 1Niemelaea consobrina

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Ceriporiopsis consobrina</b> <b>(Bres.) Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>33</b>: 307 (1988)<br><b>Fibuloporia consobrina</b> <b>(Bres.) Bondartsev &amp; Singer ex Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 35 (1953)<br><b>Niemelaea consobrina</b> <b>(Bres.) Zmitr., Ezhov &amp; Khimich</b>, <i>Agriculture &amp; Forestry</i> <b>61</b>(4): 29 (2015) <b><font color='#0000FF'>var. consobrina</font></b><br><b>Poria consobrina</b> <b>Bres.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 230 (1925)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1811685


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

voskopórovček tenký

Ceriporiopsis consobrina