Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Thesium ramosum »

História popisu - Thesium ramosum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 12.05.2014 14:31

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{10551} ľanolistník Dollinerov/Thesium dollineri  1{10551} {10878}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 12.05.2014 14:30

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyhy vystoupavé nebo poléhavé, většinou větvené, podélně zřetelně rýhované, listy téměř přisedlé, čárkovité, jednožilné, celokrajné, nebo na okraji jemně zoubkované, větonosné větévky tenké, rovnovážně odstálé, jednokvěté, listen čárkovitý, okolo 1,5 cm dlouhý a 1 mm široký, nezřetelně jednožilný, listence čárkovité, květy kratičce stopkaté nebo přisedlé, 5četné, nažky elipsoidní, jemně žilkované. Převzato Květena ČR, svazek 5, str. 466 1Lodyhy vystoupavé nebo poléhavé, většinou větvené, podélně zřetelně rýhované, listy téměř přisedlé, čárkovité, jednožilné, celokrajné, nebo na okraji jemně zoubkované, květonosné větévky tenké, rovnovážně odstálé, jednokvěté, listen čárkovitý, okolo 1,5 cm dlouhý a 1 mm široký, nezřetelně jednožilný, listence čárkovité, květy kratičce stopkaté nebo přisedlé, 5četné, nažky elipsoidní, jemně žilkované. Převzato Květena ČR, svazek 5, str. 466


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 12.05.2014 13:50

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{10551} 1{10551} ľanolistník Dollinerov/Thesium dollineri


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.03.2014 13:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Thesium asperulum Boissier et Buhse; Thesium bulgaricum Velen.; Thesium graecum Bouloumoy, Thesium racemosum Fiori in Fiori, Beguinot et Pampanini; Thesium arvense Horv.; Linosyris ramosa (Hayne) Kuntze; 1Thesium asperulum Boissier et Buhse; Thesium bulgaricum Velen.; Thesium graecum Bouloumoy; Thesium racemosum Fiori in Fiori, Beguinot et Pampanini; Thesium arvense Horv.; Linosyris ramosa (Hayne) Kuntze;

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1ľanolistník prostredný/Thesium linophyllon 1{10551}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.03.2014 13:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Thesium asperulum Boissier et Buhse, Thesium bulgaricum Velen. Thesium graecum Bouloumoy, Thesium racemosum Fiori in Fiori, Beguinot et Pampanini, Thesium arvense Horv.  1Thesium asperulum Boissier et Buhse; Thesium bulgaricum Velen.; Thesium graecum Bouloumoy, Thesium racemosum Fiori in Fiori, Beguinot et Pampanini; Thesium arvense Horv.; Linosyris ramosa (Hayne) Kuntze;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
17 14

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Travnatá kamenitá nebo písčitá místa 1Travnatá kamenitá nebo písčitá místa na mezích, pastvinách, úhorech a okrajích cest. Na Slovensku se vyskytuje zejména v nížinách Panonské oblasti. V ČR zjištěn na jižní Moravě a v Polabí (u Kolína).

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR kriticky ohrožený druh (C1) 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU). V ČR ubývající kriticky ohrožený druh (C1t).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 26.03.2014 13:24

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyhy vystoupavé nebo poléhavé, většinou větvené, podélně zřetelně rýhované, listy téměř přisedlé, čárkovité, jednožilné, celokrajné, nebo na okraji jemně zoubkované, větonosné větévky tenké, rovnovážně odstálé, jednokvěté, listen čárkovitý, okolo 1,5 cm dlouhý a 1 mm široký, nezřetelně jednožilný, listence čárkovité, květy kratičce stopkaté nebo přisedlé, 5četné, nažky elipsoidní, jemně žilkované. Převzato Květena ČR, svazek 5, str. 466

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1ľanolistník prostredný/Thesium linophyllon

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Travnatá kamenitá nebo písčitá místa

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku zraniteľný druh (VU) V ČR kriticky ohrožený druh (C1)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.01.2010 20:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 29.07.2009 18:36

Ľanolistník roľný

Thesium ramosum Hayne
Lněnka rolní

Vzácna huba
Výskyt: VII. - VIII.