Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ceriporia excelsa »

História popisu - Ceriporia excelsa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 25.10.2015 17:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1S. Lundell ex Parmasto

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Gloeoporus excelsus</b> <b>S. Lundell ex Zmitr. &amp; Spirin</b>, in Zmitrovich, Malysheva &amp; Spirin, <i>Mycena</i> <b>6</b>: 35 (2006)<br><b>Poria excelsa</b> <b>S. Lundell</b>, in Lundell &amp; Nannfeldt, <i>Fungi Exsiccati Suecici</i> <b>27-28</b>: 1328 (1946)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1414422


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

voskopórovka úhľadná

Ceriporia excelsa
pórnatka nádherná