Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bolboschoenus maritimus agg. »

História popisu - Bolboschoenus maritimus agg.

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.09.2012 07:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Scirpus maritimus L., Schoenoplectus maritimus (L.) Lye 1Scirpus maritimus L.; Schoenoplectus maritimus (L.) Lye; Bolboschoenus maritimus subsp. compactus (Hoffm.) Hejný

Význam:

Old VersionNew Version
1 1kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón. V ČR silně ohrožený taxon (C2b).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón. Taxonomická poznámka: V súčasnosti sa agregátny druh Bolboschoenus maritimus agg. rozpadá na niekoľko druhov, ktorých určenie býva často problematické. 1Taxonomická poznámka: V súčasnosti sa agregátny druh Bolboschoenus maritimus agg. rozpadá na niekoľko druhov, ktorých určenie býva často problematické.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 04.06.2011 12:26

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha v hodní části a pod květenstvím ostře trojhranná, klásky přisedlé, plody na hřbetě vypouklé, na příčném řezu čočkovité, bochníčkovité až zaobleně 3hranné. (Převzato Klíč ke květeně ČR)


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.02.2010 14:43

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vlhkých, zasolených lúkach a priekopách, niekedy ako burina na poliach roztrúsene až hojne v nížinách a pahorkatinách na južnom Slovensku

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón. Taxonomická poznámka: V súčasnosti sa agregátny druh Bolboschoenus maritimus agg. rozpadá na niekoľko druhov, ktorých určenie býva často problematické.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.01.2010 12:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 06.11.2009 09:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 12.06.2009 10:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Scirpus maritimus L., Schoenoplectus maritimus (L.) Lye


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 12.06.2009 10:23

šašina prímorská

Bolboschoenus maritimus agg. (L.) Palla
kamyšník přímořský

Vzácna huba
Výskyt: VI. - IX.