Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Erysimum diffusum »

História popisu - Erysimum diffusum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.05.2016 21:54

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 110


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.05.2016 21:40

Výskyt do:

Old VersionNew Version
16 17

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Erysimum andrzejowskianum

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Suché písčité a kamenité stráně, náspy, meze a okraje cest v teplých polohách. Na Slovensku roste zejména v nížinách (Podunajské, Záhorské a Východoslovenské). V ČR je původní pouze na jižní Moravě.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku méně dotčený druh (LC), v ČR ohrožený (C3).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 22.07.2012 09:57

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Listy čárkovité, celokrajné, květní stopky 3,5-6mm dlouhé. Převzato Klíč ke květeně ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 10.06.2009 18:18

Horčičník konáristý

Erysimum diffusum Ehrh.
Trýzel rozvětvený

Vzácna huba
Výskyt: V. - VI.