Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viola rupestris »

História popisu - Viola rupestris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 13.04.2009 20:19

Fialka skalná

Viola rupestris F. W. Schmidt
Violka písečná

Vzácna huba
Výskyt: III. - IV.