Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cladonia cervicornis »

História popisu - Cladonia cervicornis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 18:34

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Preferuje mierne kyslé pôdy, suché, v spodnej časti pohorí. Často sa vyskytuje spolu s inýmí zástupcami rodu Cladonia. Je pomerne zriedkavý.  1Preferuje mierne kyslé pôdy, suché, v spodnej časti pohorí. Často sa vyskytuje spolu s inýmí zástupcami rodu Cladonia. Je pomerne zriedkavý. Preložené z poľského originalu: Piotr Osyczka, www.polish.polar.pan.pl/ppr27/ppr27-207.pdf Spracoval Jozef Oboňa.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Preložené z poľského originalu: Piotr Osyczka, www.polish.polar.pan.pl/ppr27/ppr27-207.pdf Spracoval Jozef Oboňa. Thallus: primárna stielka lupeňovitá, tvoriaca vankúše, laloky podlhovasté 3-6 x 2-5 mm, šedo až žlto zelené, obrátené smerom nahor čím odhaľujú bielu rubovú stranu, hlavne v suchom stave Podetia: krátko stopkaté asi 1 cm, poháriky celo okrajové prípadne prstovito proliferujúce až do troch úrovní, povrch kôrovitý a šupinatý Pycnidia: časté, čierne Apothecia: hnedé až hnedo červené na okrajoch pohárika, do 3,5 mm Reakcie: K-, C-, Pd+ červená Substrát: piesčité vresoviská a duny Podobná Cladonia subcervicornis má laloky na báze černasté a reakcie K+ žltá, Pd+ červená Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Cladonia_cervicornis_cervicornis.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=299&lang=en 1Thallus: primárna stielka lupeňovitá, tvoriaca vankúše, laloky podlhovasté 3-6 x 2-5 mm, šedo až žlto zelené, obrátené smerom nahor čím odhaľujú bielu rubovú stranu, hlavne v suchom stave Podetia: krátko stopkaté asi 1 cm, poháriky celo okrajové prípadne prstovito proliferujúce až do troch úrovní, povrch kôrovitý a šupinatý Pycnidia: časté, čierne Apothecia: hnedé až hnedo červené na okrajoch pohárika, do 3,5 mm Reakcie: K-, C-, Pd+ červená Substrát: piesčité vresoviská a duny Podobná Cladonia subcervicornis má laloky na báze černasté a reakcie K+ žltá, Pd+ červená Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Cladonia_cervicornis_cervicornis.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=299&lang=en


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 11:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Syn. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 1Cladonia verticillata f. cervicornis (Ach.) Schade Cladonia verticillata var. cervicornis (Ach.) Flörke Lichen cervicornis Ach.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1382789 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 11:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1dutohlávka 1dutohlávka rožkatá

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.02.2017 16:08

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Preložené z poľského originalu: Piotr Osyczka, www.polish.polar.pan.pl/ppr27/ppr27-207.pdf Spracoval Jozef Oboňa.  1Preložené z poľského originalu: Piotr Osyczka, www.polish.polar.pan.pl/ppr27/ppr27-207.pdf Spracoval Jozef Oboňa. Thallus: primárna stielka lupeňovitá, tvoriaca vankúše, laloky podlhovasté 3-6 x 2-5 mm, šedo až žlto zelené, obrátené smerom nahor čím odhaľujú bielu rubovú stranu, hlavne v suchom stave Podetia: krátko stopkaté asi 1 cm, poháriky celo okrajové prípadne prstovito proliferujúce až do troch úrovní, povrch kôrovitý a šupinatý Pycnidia: časté, čierne Apothecia: hnedé až hnedo červené na okrajoch pohárika, do 3,5 mm Reakcie: K-, C-, Pd+ červená Substrát: piesčité vresoviská a duny Podobná Cladonia subcervicornis má laloky na báze černasté a reakcie K+ žltá, Pd+ červená Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Cladonia_cervicornis_cervicornis.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=299&lang=en


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:21

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1382789


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 30.03.2009 12:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Syn. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Primárne šupinky trvalé dlhé do 4 mm. Podécia vysoké do 2 cm, zeleno-olivovohnedé, často rozvetvené v centrálnej časti, vždy sa vytvára kalich. Kalichy sú široké do 7 mm, pravidelné, výrazne sa rozširujúce, plytké, s vrúbkovanými okrajmi, niekedy majú konvexné dno. Povrch podécií súvisle kôrovitý, jemne sieťkovitý, niekedy dekorovaný mikrošupinkami. Hymeniálne disky sú hnedé.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Preferuje mierne kyslé pôdy, suché, v spodnej časti pohorí. Často sa vyskytuje spolu s inýmí zástupcami rodu Cladonia. Je pomerne zriedkavý.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Preložené z poľského originalu: Piotr Osyczka, www.polish.polar.pan.pl/ppr27/ppr27-207.pdf Spracoval Jozef Oboňa.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.03.2009 16:57

Dutohlávka

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot.
Dutohlávka rohovitá


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník