Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcoscypha austriaca var. lutea »

História popisu - Sarcoscypha austriaca var. lutea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.06.2014 15:54

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 19:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Ruini et Ruedl 1Ruini & Ruedl


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.03.2009 08:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sarcoscypha austrica var. lutea 1Sarcoscypha austriaca var. lutea


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.03.2009 08:18

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 10.03.2009 08:16

Ohnivec rakúsky žltý

Sarcoscypha austrica var. lutea Ruini et Ruedl


Plodná časť:

Od typickej formy sa líši žltou farbou técia.

Výtrusný prach:

Mikroskopické znaky sú rovnaké ako pri typickej variete.

Výskyt:

na zanorených konároch list. drevín