Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xanthoria elegans »

História popisu - Xanthoria elegans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 09:03

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Vyskytuje sa na skalách, betóne. Je všeobecne rozšírený aj keď ma sklon častejšie sa vyskytovať v horských oblastiach.  1Vyskytuje sa na skalách, betóne. Je všeobecne rozšírený aj keď ma sklon častejšie sa vyskytovať v horských oblastiach. Pre jeho drobnosť sa môže ľahko pliesť s druhmi Caloplaca sp. ale X. elegans má lupeňe. podľa http://www.lichens.lastdragon.org Spracoval Jozef Oboňa

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Pre jeho drobnosť sa môže ľahko pliesť s druhmi Caloplaca sp. ale X. elegans má lupeňe. podľa http://www.lichens.lastdragon.org Spracoval Jozef Oboňa Thalus: lístovitý, ružice až 6 cm, často vo väčších kolóniach, laloky 0,4-1,3 mm, pevne prirastené, vypuklé, žlté až oranžovo červené, zospodu biele, zriedka s veľmi krátkymi bielymi rhizinami, Pycnidia: zriedkavé, zanorené, trochu tmavšie ako kôra Apothecia: časté (niekedy však chýbajú), stopkaté až 3 mm priemer, okraj hladký alebo jemne vrúbkovaný, oranžové Reakcie: C-, K+ purpurová Substrát: na skalách Stielkou sa podobá Xanthoria sorediata no nikdy neprodukuje soredia; občas môže byť zamieňaná s niektorým z príslušníkov rodu Caloplaca spp., napr.: Caloplaca saxicola, Caloplaca trachyphylla Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56384 http://www.lichens.lastdragon.org/Xanthoria_elegans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-489.html 1Thallus: lupeňovitý, ružice až 6 cm, často vo väčších kolóniách, laloky 0,4-1,3 mm, pevne prirastené, vypuklé, žlté až oranžovo červené, zospodu biele, zriedka s veľmi krátkymi bielymi rhizinami, Pycnidia: zriedkavé, zanorené, trochu tmavšie ako kôra Apothecia: časté (niekedy však chýbajú), stopkaté až 3 mm priemer, okraj hladký alebo jemne vrúbkovaný, oranžové Reakcie: C-, K+ purpurová Substrát: na skalách Stielkou sa podobá Xanthoria sorediata no nikdy neprodukuje soredia; občas môže byť zamieňaná s niektorým z príslušníkov rodu Caloplaca spp., napr.: Calogaya pusilla Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56384 http://www.lichens.lastdragon.org/Xanthoria_elegans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-489.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 04.02.2017 17:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855)<br><b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Callopisma elegans</b> <b>(Link) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 263 (1852) [1851-52]<br><b>Caloplaca dissidens</b> <b>(Nyl.) M&#233;rat</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>67</b>: 195 (1920)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Gasparrinia elegans</b> <b>(Link) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 103 (1879)<br><b>Lecanora dissidens</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b>, <i>A monograph of lichens found in Britain</i> <b>1</b>: 361 (1894)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, (1810) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, (1810) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, <i>Ann. Nat. urgesch.</i> <b>1</b>: 37 (1791)<br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, (1791) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 193 (1803)<br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 193 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Physcia dissidens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>64</b>: 306 (1881)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) de Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) de Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Placodium dissidens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>58</b>: 298 (1875)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Rusavskia elegans</b> <b>(Link) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 434 (2003)<br><b>Squamaria elegans</b> <b>(Link) F&#233;e</b>, <i>Dict. Class. Hist. Nat.</i> <b>15</b>: 598 (1829)<br><b>Teloschistes elegans</b> <b>(Link) Norman</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>7</b>: 229 (1853) [1852] 1<b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855)<br><b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Callopisma elegans</b> <b>(Link) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 263 (1852) [1851-52]<br><b>Caloplaca dissidens</b> <b>(Nyl.) M&#233;rat</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>67</b>: 195 (1920)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 168 (1871)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(1): 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Gasparrinia elegans</b> <b>(Link) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 103 (1879)<br><b>Gasparrinia elegans</b> <b>(Link) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 103 (1879) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Gasparrinia elegans</b> <b>(Link) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 103 (1879) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Lecanora dissidens</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b>, <i>Monogr. Lich. Brit.</i> <b>1</b>: 361 (1894)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810) <b><font color='#0000FF'>subvar. elegans</font></b><br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Lecanora murorum var. dissidens</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b>, <i>Grevillea</i> <b>12</b>: 61 (1883)<br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, <i>Ann. Nat. urgesch.</i> <b>1</b>: 37 (1791)<br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, <i>Ann. Nat. urgesch.</i> <b>1</b>: 37 (1791) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 193 (1803)<br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 193 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Physcia dissidens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>64</b>: 306 (1881)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Pilophorus elegans</b> <b>(Link) DC.</b><br><b>Placodium dissidens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>58</b>: 298 (1875)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Placodium murorum f. dissidens</b> <b>(Nyl.) Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 161 (1879)<br><b>Placodium murorum var. dissidens</b> <b>(Nyl.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 99 (1903)<br><b>Rusavskia elegans</b> <b>(Link) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 434 (2003)<br><b>Squamaria elegans</b> <b>(Link) F&#233;e</b>, <i>Dict. Class. Hist. Nat.</i> <b>15</b>: 598 (1829)<br><b>Teloschistes elegans</b> <b>(Link) Norman</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>7</b>: 229 (1853) [1852]<br><b>Teloschistes elegans</b> <b>(Link) Norman</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>7</b>: 229 (1853) [1852] <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Xanthoria elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Arctoi</i> <b>3</b>: 69 (1860) <b><font color='#0000FF'>subsp. elegans</font></b><br><b>Xanthoria elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Arctoi</i> <b>3</b>: 69 (1860) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b>

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Pre jeho drobnosť sa môže ľahko pliesť s druhmi Caloplaca sp. ale X. elegans má lupeňe. podľa http://www.lichens.lastdragon.org Spracoval Jozef Oboňa 1Pre jeho drobnosť sa môže ľahko pliesť s druhmi Caloplaca sp. ale X. elegans má lupeňe. podľa http://www.lichens.lastdragon.org Spracoval Jozef Oboňa Thalus: lístovitý, ružice až 6 cm, často vo väčších kolóniach, laloky 0,4-1,3 mm, pevne prirastené, vypuklé, žlté až oranžovo červené, zospodu biele, zriedka s veľmi krátkymi bielymi rhizinami, Pycnidia: zriedkavé, zanorené, trochu tmavšie ako kôra Apothecia: časté (niekedy však chýbajú), stopkaté až 3 mm priemer, okraj hladký alebo jemne vrúbkovaný, oranžové Reakcie: C-, K+ purpurová Substrát: na skalách Stielkou sa podobá Xanthoria sorediata no nikdy neprodukuje soredia; občas môže byť zamieňaná s niektorým z príslušníkov rodu Caloplaca spp., napr.: Caloplaca saxicola, Caloplaca trachyphylla Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56384 http://www.lichens.lastdragon.org/Xanthoria_elegans.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-489.html


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen elegans Link; Caloplaca elegans (Link) Th. Fr.; 1<b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855)<br><b>Amphiloma elegans</b> <b>(Link) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 110 (1855) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Callopisma elegans</b> <b>(Link) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 263 (1852) [1851-52]<br><b>Caloplaca dissidens</b> <b>(Nyl.) M&#233;rat</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>67</b>: 195 (1920)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871)<br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Caloplaca elegans</b> <b>(Link) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 168 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Gasparrinia elegans</b> <b>(Link) Stein</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>2</b>(2): 103 (1879)<br><b>Lecanora dissidens</b> <b>(Nyl.) Cromb.</b>, <i>A monograph of lichens found in Britain</i> <b>1</b>: 361 (1894)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 435 (1810)<br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, (1810) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Lecanora elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, (1810) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, <i>Ann. Nat. urgesch.</i> <b>1</b>: 37 (1791)<br><b>Lichen elegans</b> <b>Link</b>, (1791) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 193 (1803)<br><b>Parmelia elegans</b> <b>(Link) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 193 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Physcia dissidens</b> <b>(Nyl.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>64</b>: 306 (1881)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) de Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847)<br><b>Physcia elegans</b> <b>(Link) de Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 198 (1847) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Placodium dissidens</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>58</b>: 298 (1875)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805)<br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. elegans</font></b><br><b>Placodium elegans</b> <b>(Link) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 379 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. elegans</font></b><br><b>Rusavskia elegans</b> <b>(Link) S.Y. Kondr. &amp; K&#228;rnefelt</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>60</b>(4): 434 (2003)<br><b>Squamaria elegans</b> <b>(Link) F&#233;e</b>, <i>Dict. Class. Hist. Nat.</i> <b>15</b>: 598 (1829)<br><b>Teloschistes elegans</b> <b>(Link) Norman</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>7</b>: 229 (1853) [1852]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1410026


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 03.02.2010 10:29

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Stielka lupeňovitá, žltá až tmavo oranžová s veľmi úzkymi (< 1mm), stlačenými lalokmi. Isídia neprítomné; apotécia časté a početné, rovnakej farby ako stielka niekedy tmavšie.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vyskytuje sa na skalách, betóne. Je všeobecne rozšírený aj keď ma sklon častejšie sa vyskytovať v horských oblastiach.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Pre jeho drobnosť sa môže ľahko pliesť s druhmi Caloplaca sp. ale X. elegans má lupeňe. podľa http://www.lichens.lastdragon.org Spracoval Jozef Oboňa


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.02.2009 07:45

Diskovník oranžový

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
Terčovník pohledný


Poznámka / Zaujímavosti:

lišaJNíK