Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cheilymenia theleboloides »

História popisu - Cheilymenia theleboloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 22:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Alb. & Schwein.) Boud. 1907  1(Alb. & Schwein.) Boud.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 01.09.2009 18:10

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) Boud. 1907

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cheilymenia ascoboloides (Bertero) Boud., Coprobia theleboloides (Alb. & Schwein.) J. Moravec 1987, Humaria subhirsuta var. theleboloides (Alb. & Schwein.) Keissl. 1921, Humaria theleboloides (Fr.) Rehm 1881, Lachnea ascoboloides (Bertero) Henn., Lachnea theleboloides (Alb. & Schwein.) Sacc. 1889, Neottiella ascoboloides (Bertero) Sacc. 1889, Patella ascoboloides (Bertero) Teng 1938, Patella theleboloides (Alb. & Schwein.) Seaver 1928, Peziza ascoboloides Bertero 1835, Peziza theleboloides Alb. & Schwein. 1805, Scutelinia ascoboloides (Bertero) Teng, 1963.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 06.01.2009 19:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1Žlutenka 1Žlutěnka


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 06.01.2009 19:52

Lajnovec

Cheilymenia theleboloides
Žlutenka