Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula raoultii »

História popisu - Russula raoultii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 10.08.2018 23:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Russula emetica f. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 308 (1932)<br><br><b>Russula fragilis var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>29A</b>(no. 15): 76 (1940)<br><b>Russula ochroleuca var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 347 (1888) 1<b>Russula emetica f. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 308 (1932)<br><br><b>Russula fragilis var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>29A</b>(no. 15): 76 (1940)<br><b>Russula ochroleuca var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 347 (1888)<br><b>Russula raoultii var. meridionalis</b> <b>Bidaud</b>, in Reumaux, Bidaud &amp; Mo&#235;nne-Loccoz, <i>Russules Rares ou M&#233;connues</i> (Marlioz): 288 (1996)<br><b>Russula raoultii</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>14</b>(2): 449 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. raoultii</font></b>

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 14:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula emetica f. raoultii (Quél.) Singer, Beih. bot. Zbl., Abt. 2 49(2): 308 (1932) Russula fragilis var. raoultii (Quél.) Jul. Schäff., Ark. Bot. 29A(no. 15): 76 (1940) Russula ochroleuca var. raoultii (Quél.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 347 (1888) 1<b>Russula emetica f. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Singer</b>, <i>Beih. bot. Zbl.</i>, Abt. 2 <b>49</b>: 308 (1932)<br><br><b>Russula fragilis var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Jul. Sch&#228;ff.</b>, <i>Ark. Bot.</i> <b>29A</b>(no. 15): 76 (1940)<br><b>Russula ochroleuca var. raoultii</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 347 (1888)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1208070


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.12.2011 17:48

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Russula emetica f. raoultii (Quél.) Singer, Beih. bot. Zbl., Abt. 2 49(2): 308 (1932) Russula fragilis var. raoultii (Quél.) Jul. Schäff., Ark. Bot. 29A(no. 15): 76 (1940) Russula ochroleuca var. raoultii (Quél.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 347 (1888)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.01.2002 00:00

plávka Raoultova

Russula raoultii
holubinka Raoultova

Nejedlá huba