Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viola ambigua »

História popisu - Viola ambigua

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.01.2010 20:44

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.09.2008 14:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Violka obojetná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Waldst. et Kit.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Viola ambigua subsp. campestris (M. Bieb.) Gams; Viola campestris M. Bieb.; Viola hirta subsp. ambigua (Waldst. et Kit.) Rouy et Foucaud;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Fialka premenlivá

Viola ambigua