Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Stipa pulcherrima »

História popisu - Stipa pulcherrima

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 07:55

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 13:51

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kavyl sličný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1K. Koch

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Stipa grafiana Steven; Stipa pennata subsp. mediterranea (Trin. et Rupr.) Asch. et Graebn.; Stipa pennata subsp. pulcherrima (K. Koch) Á. Löve et D.Löve; Stipa pulcherrima subsp. grafiana (Steven) Pacz.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kavyľ pôvabný

Stipa pulcherrima