Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Soldanella hungarica »

História popisu - Soldanella hungarica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 20:44

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.11.2008 20:49

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Dřípatka uherská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Simonk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Soldanella montanta subsp. hungarica (Simonk.) Lüdi

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Soldanelka uhorská

Soldanella hungarica