Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Seseli osseum »

História popisu - Seseli osseum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.08.2012 17:29

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Sivozelená bylina, lodyha ojíněná, lysá, řídce olistěná jen v dolní části lodyhy, se složenými listy dělenými na čárkovité úkrojky. Květy drobné (cca 1 mm), v bohatých složených okolících, obal chybí, koruna bílá. 1Sivozelená bylina, lodyha ojíněná, lysá, řídce olistěná jen v dolní části, se složenými listy dělenými na čárkovité úkrojky. Květy drobné (cca 1 mm), v bohatých složených okolících, obal chybí, koruna bílá.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.08.2012 09:04

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Může být hostitelem parazitického druhu Orobanche alsatica. 1Může být hostitelem parazitického druhu {10321}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.08.2012 09:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Sivozelená bylina, lodyha ojíněná, lysá, řídce olistěná jen v dolní části lodyhy, se složenými listy dělenými na čárkovité úkrojky. Květy drobné (cca 1 mm), v bohatých složených okolících, obal chybí, koruna bílá.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na skalách, skalních stepích a výslunných kamenitých stráních, často na vápencovém podkladu. Rozšířený je v panonské oblasti střední Evropy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR zařazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Může být hostitelem parazitického druhu Orobanche alsatica.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 10.11.2008 20:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Sesel sivý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Crantz emend. Simonk.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Seseli austriacum auct. non (Beck) Wohlf.: Dostál; Seseli devenyense Simonk.; Seseli elatum subsp. heterophyllum (Janka) Holub; Seseli elatum subsp. osseum (Crantz emend. Simonk.) P. W. Ball; Seseli glaucum auct. non L.; Seseli osseum subsp. austriacum auct. non (Beck) Thell.: Dostál; Seseli osseum subsp. devenyense (Simonk.) Thell.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Sezel sivý

Seseli osseum