Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Scilla drunensis subsp. spetana »

História popisu - Scilla drunensis subsp. spetana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 29.01.2019 15:33

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2012 16:16

Český názov:

Old VersionNew Version
1ladoňka dvoulistá Špetova 1ladoňka rakouská Špetova

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Scilla bifolia subsp. spetana 1Scilla drunensis subsp. spetana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Kereszty) Trávníček 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Scilla spetana Kereszty; Scilla bifolia subsp. spetana (Kereszty) Trávníček;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 14


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 19.04.2012 13:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1ladoňka 1ladoňka dvoulistá Špetova

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 27.03.2011 13:37

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Scilla sp. 1Scilla bifolia subsp. spetana

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Kereszty) Trávníček

Poznámka:

Old VersionNew Version
1bez bližšieho určenia druhu 1Veľmi podobná scila severná (Scilla drunensis) má spravidla bohatšie súkvetie a menšie kvety.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 20:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ladoňka

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1bez bližšieho určenia druhu


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Scila

Scilla sp.