Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Saxifraga retusa »

História popisu - Saxifraga retusa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 02.09.2011 13:51

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 02.09.2011 13:51

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
18 16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na skalách, v skalných štrbinách a na sutinách vo vysokohorskom prostredí. Na Slovensku sa vyskytuje hojnejšie v najvyšších polohách Vysokých Tatier, veľmi zriedkavo aj v Západných a v Belianskych Tatrách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Patrí k najskoršie kvitnúcim vysokohorským rastlinám. Rovnako ako pri podobnom druhu Saxifraga oppositifolia (lomikameň protistojnolistý) Platí, že kvôli sezónnej uzávere vo vysokohorskom prostredí ho môže bežný turista vidieť kvitnúť len veľmi zriedkavo.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 07.10.2008 20:58

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Lomikámen nachový

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Gouan

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Saxifraga baumgartenii Schott; Saxifraga retusa subsp. baumgartenii (Schott) Hayek; Saxifraga retusa var. baumgartenii (Schott) Velen.; Saxifraga wulfeniana Schott;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Lomikameň zohnutolistý

Saxifraga retusa