Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Saxifraga carpatica »

História popisu - Saxifraga carpatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.09.2014 08:31

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 19

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Vlhké skály a sutě, zejména v nejvyšších horských polohách na žulovém podkladu. Alpy, Karpaty, Balkán, na Slovensku pouze v Tatrách, v ČR neroste.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Ohrozený druh v kategorii zraniteľný (VU), zákonom chránený.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 06.10.2008 21:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Lomikámen karpatský

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Rchb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Saxifraga bulbifera auct. non L.: Geners.; Saxifraga rivularis auct. non L.; Saxifraga sibirica auct. non L.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Lomikameň karpatský

Saxifraga carpatica