Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella officinarum »

História popisu - Pilosella officinarum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 22.05.2019 19:30

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1chlpánik veľkoúborový/Pilosella macrantha 1chlpánik veľkoúborový/Pilosella macrantha V oblastech jižní Evropy (především pak v mediterránu) je možná záměna i s dalšími druhy: Pilosella hoppeana (Schult.) FWSchultz & Sch.Bip agg. (nevyřešený okruh taxonů, kde dříve spadal i P. macrantha) Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják V ČR se tento druh často kříží s dalšími taxony rodu Pilosella v oblastech společného výskytu a často tak vytvářejí na těchto lokalitách hybridní roje. Takové rostliny jsou na první pohled odlišné od klasických rostlin. Determinace hybridogenních populací je často velmi obtížná.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Tento taxon je morfologicky i geneticky dosti variabilní. Genetická variabilita spočívá především v odlišném počtu ploidií, z čehož se odvíjí i variabilita fenotypová. V ČR se nejčastěji vyskytují rostliny tetraploidní, ale lze se často také setkat s rostlinami pentaploidními až hexaploidními. Rostliny 5n-6n mají obvykle mnohem protáhlejší listy, delší nadzemní výběžky s jiným charakterem na nich tvořících se listů aj. odlišnosti oproti klasickým rostlinám s 4n. 5n a 6n populace se také velmi často kříží s jinými chlupáčky a vytvářejí hybridní roje (viz výše). Taxon Pilosella officinarum patří k tzv. základním druhům jestřábníků, tj. fylogeneticky původnějších. Od tohoto taxonu se apomiktickou hybridizací s jinými "základními" druhy postupně odvodilo mnoho dalších taxonů - apomiktických mikrospecies. P. officinarum je taxon, od kterého se odvodila většina těchto apomiktů. Např: Pilosella bauhini X Pilosella officinarum = Pilosella brachiatum a Pilosella leptophyton Pilosella piloselloides X Pilosella officinarum = Pilosella adriaticum a Pilosella aridum Pilosella piloselloides X Pilosella echioides (= Pilosella calodon) X Pilosella officinarum = Pilosella heterodoxum (tzv. trojnásobný hybrid).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 18.05.2013 08:28

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Jastrabník chlpánik, Hieracium pilosella L.  1Jastrabník chlpánik, Hieracium pilosella L.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1chlpánik veľkoúborový/Hieracium macranthum 1chlpánik veľkoúborový/Pilosella macrantha

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Písčiny, lesní okraje, suché meze, stepní trávníky, kamenité pastviny, staré lomy.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 18.05.2013 07:52

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1chlpánik veľkoúborový/Hieracium macranthum

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jestřábník chlupáček

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1F. W. Schultz et Sch. Bip.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Jastrabník chlpánik, Hieracium pilosella L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Chlpánik obyčajný

Pilosella officinarum