Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Onosma visianii »

História popisu - Onosma visianii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 19.07.2010 10:08

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchých, krasových, xerotermných stráňach a v štrbinách škrapových polí a na okrajoch skál. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v Slovenskom krase, kde má viacero lokalít. Izolovane rastie tiež v Tematínskych vrchoch, na Zobore a na vrchu Turecko.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 20:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1r,uměnice krasová  1ruměnice krasová


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 20:17

Český názov:

Old VersionNew Version
1Ruměnice krasová  1r,uměnice krasová


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 18:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ruměnice krasová

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Clementi

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Onosma calycina Steven; Onosma echioides auct. non. L.: Jacq.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Rumenica Visianiho

Onosma visianii