Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Onosma viridis »

História popisu - Onosma viridis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 10.01.2016 13:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rumenica turnianska 1rumenica svieža

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Onosma tornensis 1Onosma viridis

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Onosma stellulata auct. non Waldst. et Kit.: Hazsl.  1Onosma stellulata auct. non Waldst. et Kit.: Hazsl.; Onosma taurica var. viridis Borbás; Onosma tornensis Jáv.; Onosma viridis subsp. banatica Sándor ex Jáv.;

Cena:

Old VersionNew Version
10 1

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Endemit Slovenského krasu a NP Aggletek v Maďarsku.  1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Rumenica turnianska patrí z celosvetového hľadiska k najvzácnejším rastlinám našej flóry. 1Patrí k najvzácnejším rastlinám našej flóry. Taxón Onosma viridis zahŕňa podľa najnovších výskumov i populácie pôvodne označované ako samostatný druh Onosma tornensis - rumenica turnianska.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 19.07.2010 10:04

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchých, krasových, xerotermných stráňach a v štrbinách škrapových polí. Na Slovensku sa vyskytuje na troch lokalitách v Slovenskom krase. Na lokalite Dolný vrch zasahuje až do Maďarska.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Endemit Slovenského krasu a NP Aggletek v Maďarsku.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Rumenica turnianska patrí z celosvetového hľadiska k najvzácnejším rastlinám našej flóry.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 18:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ruměnice turnianská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Jáv.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Onosma stellulata auct. non Waldst. et Kit.: Hazsl.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Rumenica turnianska

Onosma tornensis