Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Onosma arenaria »

História popisu - Onosma arenaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.11.2013 08:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Onosma arenaria subsp. pyramidatum auct. non Braun-Blanq.: Dostál; Onosma echioides auct. non L.; Onosma echioides var. arenarium (Waldst. et Kit.) DC.;  1Onosma arenaria subsp. pyramidatum auct. non Braun-Blanq.: Dostál; Onosma echioides auct. non L.; Onosma echioides var. arenarium (Waldst. et Kit.) DC.;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na suchých, xerotermných stráňach na piesčitej pôde. Na Slovensku sa vyskytuje len na troch miestach: Zoborské vrchy, Belianske kopce a okolie Fiľakova. 1Rastie na suchých, xerotermných stráňach na piesčitej pôde. Na Slovensku sa vyskytuje len na troch miestach: Zoborské vrchy, Belianske kopce a okolie Fiľakova. V ČR naposledy zjištěna v r. 1992 u Hodonína, od té doby je nezvěstná.

Význam:

Old VersionNew Version
1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Panónsky endemit. 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Panónsky endemit. V ČR zařazena jako ubývající kriticky ohrožený taxon (C1t), zákonem chráněný.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 19.07.2010 10:12

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na suchých, xerotermných stráňach na piesčitej pôde. Na Slovensku sa vyskytuje len na troch miestach: Zoborské vrchy, Belianske kopce a okolie Fiľakova.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón. Panónsky endemit.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 18:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ruměnice písečná

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Waldst. et Kit.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Onosma arenaria subsp. pyramidatum auct. non Braun-Blanq.: Dostál; Onosma echioides auct. non L.; Onosma echioides var. arenarium (Waldst. et Kit.) DC.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Rumenica piesočná

Onosma arenaria