Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ononis arvensis »

História popisu - Ononis arvensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.10.2012 08:11

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Sušší louky, meze, okraje cest a pastviny. V ČR je západní hranice areálu rozšíření druhu, vyskytuje se pouze na severovýchodě Moravy. 1Sušší louky, meze, okraje cest a pastviny. ČR prochází západní hranice areálu rozšíření druhu, vyskytuje se pouze na severovýchodě Moravy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 02.10.2012 08:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ononis altissima Lam.; Ononis hircina Jacq.; Ononis intermedia auct. non C. A. Mey. ex Rouy; Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams;  1Ononis altissima Lam.; Ononis hircina Jacq.; Ononis intermedia auct. non C. A. Mey. ex Rouy; Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams; Ononis repens subsp. arvensis auct. non (L.) Greuter; Ononis foetens auct., non sensu All.

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Sušší louky, meze, okraje cest a pastviny. V ČR je západní hranice areálu rozšíření druhu, vyskytuje se pouze na severovýchodě Moravy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR zařazena mezi ohrožené taxony (C3).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 24.09.2008 21:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jehlice rolní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ononis altissima Lam.; Ononis hircina Jacq.; Ononis intermedia auct. non C. A. Mey. ex Rouy; Ononis spinosa subsp. hircina (Jacq.) Gams;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ihlica roľná

Ononis arvensis