Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Nigella arvensis »

História popisu - Nigella arvensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.09.2013 17:15

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{7849}

Význam:

Old VersionNew Version
1kategória ohrozenia: VU - zraniteľný taxón. V ČR považována za kriticky ohrožený taxon (C1). 1kategória ohrozenia: VU - zraniteľný taxón. V ČR považována za ubývající kriticky ohrožený taxon (C1t).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.06.2012 17:14

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Nigella foeniculacea DC.; Nigella agrestis J. et C. Presl;


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 21.06.2012 17:13

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Význam:

Old VersionNew Version
1kategória ohrozenia: VU - zraniteľný taxón.  1kategória ohrozenia: VU - zraniteľný taxón. V ČR považována za kriticky ohrožený taxon (C1).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 14.01.2011 22:17

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Poľná burina, rozšírená vzácne v teplejších oblastiach Slovenska. Rastie na okrajoch polí, v priekopách, v starých sadoch, vinohradoch, na suchých lúkach a podobne.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1kategória ohrozenia: VU - zraniteľný taxón.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podobne ako kúkoľ, či nevädza je ohrozená najmä vplyvom modernizácie poľnohospodárskych metód.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 16:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Černucha rolní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Černuška roľná

Nigella arvensis