Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula anatina »

História popisu - Russula anatina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.09.2012 13:26

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Russula anatina Romagn., Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord, Réimpression supplémentée. With an English translation of the keys by R.W.G. Dennis (Vaduz): 306 (1946) 1<b>Russula anatina</b> <b>Romagn.</b>, <i>Russules d'Europe Afr. Nord</i>, Essai sur la Valeur Taxinomique et Sp&#233;cifique des Charact&#232;res des Spores et des Rev&#234;tements: 306 (1946)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1441089


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 00:01

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Romagn. (1967) 1Romagn.


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 09.09.2008 19:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1holubinka kachní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Romagn. (1967)

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Russula anatina Romagn., Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord, Réimpression supplémentée. With an English translation of the keys by R.W.G. Dennis (Vaduz): 306 (1946)

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má priemer 35 - 115mm, najskôr je polguľovitý, potom vyklenutý v strede vtlačený, jemne vráskavý, olivový, hnedo olivový až čierno olivový.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene bývajú krátko pripojené až voľné, svetlokrémové, neskôr s okrovým nádychom

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1valcovítý jemne brázditý, biely, priemer 25 - 60 x 10 - 22mm

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1tmavo krémový

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1rastie nie príliš vzácne v listnatých lesoch hlavne pod dubmi a hrabmi

Význam:

Old VersionNew Version
1 1jedlá


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 17.01.2002 00:00

Plávka sivozelená

Russula anatina

Nejedlá huba