Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Linum catharticum »

História popisu - Linum catharticum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 24.08.2012 11:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cathartolinum catharticum (L.) Small  1Cathartolinum catharticum (L.) Small; Cathartolinum pratense Rchb.;

Výskyt do:

Old VersionNew Version
18 19

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na vlhčích loukách, pastvinách, slatinách a prameništích a podobných rozvolněných porostech na bazickém podkladu. Vyskytuje se roztroušeně od nížin až do podhůří, ve vyšších polohách vzácně.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nenápadný, často přehlížený druh.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.01.2010 20:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.10.2008 20:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Len počistivý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cathartolinum catharticum (L.) Small

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ľan prečisťujúci

Linum catharticum